3. september 2018

Ny strategisk udviklingsplan til Lilleskolen Odense

Pluskontoret har siden år 2000 været rådgivere for Lilleskolen Odense, der gennem årene har gennemgået en omfattende fysisk udvikling for at kunne følge med et stigende elevtal. Nu har Pluskontoret udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Lilleskolen med henblik på at få flere kvadratmeter til rådighed og blive endnu skarpere på sammenhængen mellem pædagogik og faciliteter. Formålet med udviklingsplanen er at planlægge de nært forestående projekter for skolen, samtidig med at der udarbejdes en større strategisk udviklingsplan, der skal fremtidssikre og løfte Lilleskolen på længere sigt.

Udviklingsplanen rummer 4 etaper:

  • Etape 1: Tilbygning af et faghus til billedkunst, håndværk & design samt naturfag
  • Etape 2: Om- og tilbygning af hovedbygningerne mhp. generelt at udvikle undervisningsmiljøer, herunder at få større klasselokaler og fællesrum samt optimere adgangsforhold, garderobe og toiletfaciliteter. Udvidelse af køkken til læringskøkken. Tilbygning af projektrum / forårsSFO til stuehus
  • Etape 3 og 4: Tilkøb af naboejendom samt brug af den eksisterende bygning midlertidigt, indtil man er klar til at bygge endnu et nyt hus til medarbejderfaciliteter eller evt. nye fag der måtte komme i fremtiden

Læs mere om Pluskontoret Arkitekters projekter for Lilleskolen Odense her.