7. december 2022

Nu fortsætter transformationen af Gellerupparken

Omdannelsen og udviklingen af det almene boligområde i Brabrand, har været i gang i mere end et årti. I den periode er der sket mange forandringer, der er bl.a. kommet en prisvindende bypark til området, ny infrastruktur, flere offentlige bygninger og mere blandet boligbyggeri. Herudover er flere projekter på vej, bl.a.  en ny folkeskole og fritidscenter, som forventes at stå færdigt i 2025.

Brabrand Boligforening står nu overfor næste fase af renoveringen af de blivende blokke i Gellerupparken. I næste etape skal 5 blokke med samlet 600 lejligheder renoveres og ombygges. Til at hjælpe med denne opgave er Pluskontoret Arkitekter og VITA Rådgivende Ingeniører netop udpeget som vindere af bygherrerådgivningen. Sammen skal vi rådgive Brabrand Boligforening gennem alle renoveringens projektfaser, frem til endelig aflevering af de 5 blokke.

Nye boligtyper
Nogle af boligerne i de 5 blokke skal basisrenoveres, bl.a. med nye overflader, nye vinduer og nye badeværelser. De øvrige boliger ombygges til nye lejlighedstyper, herunder tilgængelighedsboliger. Ombygningen af boligerne skal være med til at sikre, at afdelingens udbud af boliger opfylder efterspørgslen på boligmarkedet. Målet er, at Gellerupparken også fremover kan tilbyde attraktive og blandede boligtyper, som kan tiltrække og fastholde en mangfoldig sammensætning af beboere.

”Vi er stolte over alle de vellykkede byggerier og attraktive tilbud, der er i området. Her kan særligt nævnes: Sports- og Kulturcampus med bl.a. klatreklubben og Cirkus Tværs, det nye bibliotek og vores to imponerende beboerhuse. Hertil kommer de nybyggede private boliger med de mange nye beboere, som er med til at skabe en fornyet aktivitet og forandring i området. Nu glæder vi os til, at flere af vores egne beboere kan nyde godt af, at deres boliger får en tiltrængt renovering.” siger direktør Kristian Würtz, Brabrand Boligforening

Fokus på bæredygtighed
Sammen har vi en ambition om, at renoveringen af de 5 blokke indeholder så mange bæredygtige tiltag som muligt. Vi vil derfor arbejde for at krav og mål for bæredygtighed bliver en del af materialet til kommende udbud af renoveringen. Det skal være med til at sikre det bedste grundlag for at gennemføre projektet på et højt bæredygtighedsniveau. Vi vil derfor bl.a. se på muligheden for genanvendelse af materialer fra det eksisterende byggeri.

Pilotprojekter som afsæt for renoveringen
Renovering af de 5 blokke i Gellerupparken kommer til at bygge på forstudier og erfaringer, som vi har fået gennem pilotprojekterne, hvor to blokke i Gellerupparken og én blok i Toveshøj er blevet transformeret og renoveret. Under pilotprojekterne blev forskellige potentialer og udfordringer undersøgt og nyskabende initiativer afprøvet – hvor portåbningen og vejførelsen gennem blok B4, er en af de mest bemærkelsesværdige.

”Gennem pilotprojekterne har det virkelig været muligt at afprøve, hvad der kan lade sig gøre gennem en renovering af blokkene. Det oprindelige byggeri i Gellerup rummer mange kvaliteter og potentialer og det har derfor været værdifuldt at kunne teste blokkenes mange muligheder.” siger Kasper Møller, der også var bygherrerådgiver for Brabrand Boligforening ifm. gennemførslen af de 3 pilotprojekter, og fortsætter ”Samtidig har det også givet os en unik indsigt i de byggetekniske forhold i det eksisterende byggeri, så vi har en god fornemmelse af nogle af de udfordringer vi kan opleve undervejs.”

Pilotprojekterne bruges som vidensbank og katalysator for renoveringen af de næste blokke i Gellerupparken. I pilotprojekterne er det bl.a. blevet undersøgt, hvordan der skabes bedre ankomstforhold og hvordan man kan styrke det daglige liv omkring blokken? Ligeledes er det undersøgt, hvordan der kan skabes flere forskellige boligtyper i blokkene? Bl.a. er der blevet lavet tilgængelighedsboliger, mens nogle lejligheder i stueetagen er transformeret til ”Urban Villas” i 2 etager. Hertil er det også undersøgt, hvordan renoveringerne af blokkene, som blev opført i perioden 1968-1972, kan udføres bedst rent byggeteknisk.


Pilotprojekt B4

Bygherrerådgivere siden 2013
Med denne nye opgave fortsætter Brabrand Boligforening og Pluskontoret Arkitekter et langvarigt samarbejde. Siden 2013 har Pluskontoret rådgivet Brabrand Boligforening i flere projekter, store som små, i Gellerupparken og den tilstødende boligafdeling Toveshøj.

 ”Hos Pluskontoret er vi meget stolte af at Brabrand Boligforening har valgt vores team som bygherrerådgivere og hermed fortsætter vores gode samarbejde. At være en del af arbejdet med udviklingen af Gellerupparken er noget vi hos Pluskontoret sætter en stor ære i og vi glæder os til at komme i sving med denne næste spændende fase sammen med boligforeningen og vores samarbejdspartnere VITA” siger Kasper Møller.

Som bygherrerådgivere har Pluskontoret bl.a. været en del af byrum- og bydelsparken, pilotprojekterne B4, B7 og A17, Gellerupkollegiet, Beboerhuset Laden, Instant City og meget mere. Her har tegnestuen rådgivet i forskellige faser af projekterne og har bl.a. varetaget omfattende brugerinddragende processer, udarbejdet bygningsfysiske helhedsplaner for pilotprojekterne, skitseret og lavet designstudier og rådgivet i projekterings- og udførelsesfasen på flere af projekterne.