22. november 2019

Med hele verden som legeplads

Den 13. november blev der for første, men bestemt ikke sidste gang, sunget “Jeg ved en lærkerede” på Erlev Skole. Anledningen var rejsegilde på den nye skole i Haderslev, som er det første nye skolebyggeri i kommunen i et halvt århundrede. Både alle skolens elever, personale, rådgivere og håndværkere var med, da dagen blev fejret efter alle kunstens regler med både taler, hotdogs og mulighed for at se byggeriet indefra.

“Vi ønsker at bygge en skole, der passer præcist til den måde undervisningen foregår på i dag. Det bliver en skole, der er bygget til at rumme alle. Både de, der har verden som deres legeplads, og de, der har brug for særlig støtte og omsorg.” sagde Henrik Rønnow, formand for udvalget for Børn og Familier i Haderslev Kommune, i sin tale.

En skole til fremtidens kompetencer
Den nye skole er skabt ud fra visioner for fremtidens læring. Med udgangspunkt i et differentieret læringsmiljø, er skolen tegnet uden den traditionelle klassestruktur. I stedet for er skolen skabt til at rumme årgangsteams, hvor 50-70 børn, 3-4 lærere og pædagoger hører sammen.

“Børn i fremtiden skal jo bruge nogle helt andre kompetencer, end dem vi kender i dag. Det er det vi kalder 21st Century Skills – det indebærer evnen til kritisk tænkning, kreativitet, samarbejde og kommunikation. Derfor kan det ikke nytte noget, at vi sætter børnene ned ved bord og stol, og beder dem sidde stille der i 45 minutter.” siger Britta Hjuler fra Pluskontoret Arkitekter. “Eleverne på Erlev skole vil derfor komme til at arbejde i en meget mere varieret skoledag, hvor de veksler mellem samling, formidling, individuel fordybelse og undervisning af hold i forskellige størrelser.”

Det er derfor vigtigt at skolens arkitektur består af rum, som understøtter fremtidens forskellige læringsformer. I stedet for at bruge læringsarealerne til at skabe 3 ens klasselokaler i en årgangsklynge, er arealerne brugt på en serie af forskelligartede rum, der kan bruges til varierede former for læring og som tydeligt signalerer deres formål. I hver årgangsklynge etableres en stor projektflade med en siddetrappe til samling og formidling og med en værkstedszone med udgang til det fri, et fordybelsesrum og en bikube med en særlig indretning, der varierer fra klynge til klynge. Det kan f.eks. være et Lego-rum, et demokratirum, et rum til konstruktion eller et rum til bevægelse. Hertil kommer der grupperum til intensive hold samt nicher til individuel fordybelse. På denne måde får man et læringsmiljø, hvor der er plads til det enkelte barn og dennes bedste måde at lære på, og som lægger op til variation og bevægelse integreret i både fagundervisning og fritid.

Inventarer i skolen skal ligeledes støtte op om de forskellige, varierede læringsformer. Der bliver således ikke indkøbt ét bord og én stol til det enkelte barn. Midlerne bliver derimod brugt til en kombination af møbler, med høje og lave borde-stole arrangementer, bløde loungemiljøer, huler til fordybelse, samlingsmøbler og specialdesignede møbler til f.eks. bevægelse.

Bygherrerådgivning i dialog med brugerne
Pluskontoret Arkitekter har været en del af bygherrerådgiverteamet ifm. programmeringen af Erlev Skole, med særlig fokus på brugerinddragelse og funktionsplanlægning. Bygherren – Haderslev Kommune – var meget tydelige omkring visionerne for den nye skole. Pluskontoret har haft til opgave, i samarbejde med brugerne, at finde ud af hvordan disse visioner kan føres ud i livet, hvilke rum og møbler der er brug for, for at praktisere fremtidens form for læring. Der har været afholdt omfattende workshops med brugerne, både i den indledende programmering, under projekteringen og nu ifm. skolens inventar. Dette arbejde har haft fokus på samspillet mellem bygningens rum, pædagogik og didaktik, flow, logistik og arkitektonisk kvalitet.

Udover Pluskontoret Arkitekter består bygherrerådgiverteamet af Kuben Management, Arne Elkjær og Autens. Skolen opføres i totalrådgivning af Arkitema med Sloth Møller som ingeniørrådgiver og byggeriet udføres i hovedentreprise af Ommen & Møller A/S. Den nye skole forventes at stå klar til indflytning i 2020.

Du kan læse mere om byggeriet og bygherrerådgivningen på projektet i dette særtillæg til Licitationen.