11. april 2016

Løget By indviet af begejstret boligminister

”Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde”, sagde udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), da hun den 7. april 2016 markerede indvielsen af bydelen Løget i Vejle, der har fået et markant løft efter to et halvt års gennemgribende renovering.
Pluskontoret Arkitekter er arkitekt på projektet, der er udført i samarbejde med COWI og byMUNCH.

Fornyelsen af bebyggelsen, der er opført fra 1971 til 1984, består i en udvendig og indvendige renovering af de i alt 965 boliger, der har fået nye facader, tage, vinduer, døre, køkkener, badeværelser og haveskure. Dertil kommer nybyggede tagboliger, et nyt kvartershus samt en nybygget vuggestue og børnehave. Også udenomsarealerne har fået et løft, så området omkring boligerne nu fremstår som en attraktiv bypark.

Ministeren blev vist rundt i det nye Løget By af formanden for AAB Vejle, Hans Helge Andersen, og borgmester Arne Sigtenbjerggaard, og var derefter inviteret til frokost i det nye kvartershus sammen med 150 gæster, der alle har været involveret i projektet.

På sin rundvisning fik Inger Støjberg lejlighed til at hilse på et par af beboerne i de nye penthouselejligheder, som hun udtrykte stor begejstring for, og hun snakkede med ansatte og børn i det nye Grønnedalens Børnecenter, som hun mener er med til at give børnene andre muligheder og oplevelser end de ellers ville have fået.

”Jeg har lært mere af mit besøg end det, 100 embedsmænds notater kunne have fortalt mig, sagde en imponeret Inger Støjberg efter sit besøg i Løget By.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet den fysiske helhedsplan for Løget By (2008) og efterfølgende vundet konkurrencen om arkitektrådgivning, projektering og fagtilsyn. Tegnestuen har desuden varetaget beboerhåndtering i projekterings- og byggeperioden samt koordinering af genhusning i samarbejde med AAB Vejle. Også den kommende infrastruktur skal Pluskontoret stå for

Fakta: Omgang: 965 almennyttige boliger i AAB’s afd. 41 og 42 – herunder 16 nye penthouselejligheder. Nyt kvartershus. Ny integreret vuggestue og børnehave. Ca. 1600 beboere. 50.000 m2.
Anlægssum: 789 mio. kr. (inkl. den kommende infrastruktur)
Periode: 2012- 2016 Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter (helhedsplan og samtlige projekter) + Rum Arkitektur (tagboliger)
Ingeniør: Cowi (afd. 41, 42 og børneinstitution) / Søren Jensen Rådgivende Ingeniører (Kvartershus) / DRIAS Rådgivende Ingeniører (Tagboliger)
Landskabsarkitekt: byMUNCH (og Pluskontoret Arkitekter mht. infrastruktur