15. maj 2020

LILLESKOLEN ODENSE – BYGGESTART PÅ NYT FAGHUS

Udviklingsplan og faghuset “VÆRKET”

I den sydlige del af Odense er byggeriet af en nyt faghus ”VÆRKET” til Lilleskolen Odense netop gået i gang. Med faghuset får skolen nye opdaterede rammer til billedkunst, håndværk & design samt naturfag med mulighed og plads til kreative processer, der spænder på tværs af fag og håndværk. De nye undervisningslokaler suppleres af udeværksteder i terræn og på tagterrasse med direkte adgang fra fagmiljøerne. Faghuset skal stå færdigt i løbet af efteråret og udgør første etape i en strategisk udviklingsplan fra 2018, også udarbejdet af Pluskontoret Arkitekter. Udviklingsplanen skal vise vejen for fremtidssikring og kapacitetsløft af skolen på længere sigt og indeholder bl.a. flere ombygninger af de eksisterende bygninger samt etablering af nye medarbejderfaciliteter.

Rådgivere siden 2000

Pluskontoret Arkitekter har siden år 2000 rådgivet Lilleskolen Odense, en friskole med ca. 220 elever fra 0.-9. klasse, omkring løbende udvikling af deres fysiske rammer. Den første helhedsplan anviste muligheder for om- og udbygning af skolen i flere etaper, og der er således blevet bygget på skolen af flere omgange. De foreløbige om- og tilbygninger, der har sikret en optimal udnyttelse af de eksisterende rammer, blev i 2012 suppleret af en helt ny multisal.

Faghuset er arkitektonisk udformet i et moderne formsprog, så den spiller sammen med multisalen, og de nye bygninger står i kontrast til den gamle firelængede gård, der udgør hjertet i Lilleskolen Odense.