8. juli 2020

Læsestof til sommerferien – Antologien “BYG BRO”

Med sundhedsbyggeri som omdrejningspunkt har Statens Byggeforskningsinstitut (nu BUILD) afholdt tre dialogkonferencer. Her mødtes parter fra forskning og byggeri for at drøfte udfordringer og muligheder for bedre tværfaglighed. Bidragene fra de 14 oplægsholdere er nu samlet i udgivelsen ”BYG BRO – en antologi om at bygge bro mellem byggeriets parter”.

Igennem fire afsnit præsenteres en række forskellige vinkler på byggeriets tværfaglighed:

  • Viden i et tværfagligt samarbejde
  • Samspil mellem forskning og praksis
  • Tværfaglig udvikling af et byggeprogram
  • Tværfagligt samarbejde

Mette Stavad, partner og medstifter af Pluskontoret Arkitekter, var inviteret med som oplægsholder på en dialogkonference.

I afsnittet ’Tværfaglig udvikling af et byggeprogram’ kan man læse om Pluskontoret Arkitekters metoder og erfaringer med udvikling af boformer og fællesskaber til den tredje alder. Udviklingsarbejderne er typisk gennemført i et tæt samarbejde med kommende beboere og andre centrale interessenter.

Den dialogbaserede inddragelsespraksis er i øvrigt kendetegnende for Pluskontoret Arkitekters metode med alle typer af byggerier, hvor der er flere parter, som har indflydelse på det fremtidige byggeri.

Antologien kan gratis hentes her.