15. juni 2023

Kristian Nordheim fratræder Pluskontorets ejerkreds

Med virkning fra 1.7.2023 træder arkitekt Kristian Nordheim ud af ejerkredsen i Pluskontoret Arkitekter. Udtrædelsen sker i fuld enighed med den øvrige ledelse og er begrundet af Kristians ønske om at ændre i sit arbejdsliv.

Kristians ledelsesroller samt fag- og projektansvar er overdraget til de øvrige medlemmer af ledelsen, og derved er virksomhedens daglige drift og fremtidige udvikling sikret i en tid, hvor Pluskontoret Arkitekter oplever vækst både i forhold til spændende opgaver og kompetente medarbejdere.   

 ”Vi har været glade for Kristian i hans rolle som både leder og arkitekt. Han har været et værdsat medlem af ejerkredsen, og der har været et godt samarbejde hele vejen. Vi har fuld forståelse for Kristians ønske om at skulle i en anden retning og bakker op om den beslutning, han har truffet.

Kristian begyndte sin karriere på Pluskontoret som arkitektpraktikant og studentermedhjælper. Efter en årrække på andre private tegnestuer kom Kristian tilbage til virksomheden, først som medarbejder og sagsarkitekt – senere som medejer. Vi har derfor et gensidigt håb om, at der fremadrettet vil være projekter vi skal samarbejde om.”  siger administrerende direktør og medejer Mette Stavad.

Fremadrettet ejes og ledes Pluskontoret Arkitekter fortsat at Mette Stavad, Bent Fridberg Madsen, Britta Hjuler, Peter Anker Møller og Kasper Møller Nørgaard.