28. november 2019

Kan man spille sig til mere bæredygtighed?

I sidste uge blev der afholdt bæredygtighedsworkshop hos Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg. Her var bygherre, rådgivere og brugere inviteret til en dag i bæredygtighedens tegn, hvor der skulle spilles spil og snakkes om både materialer, drift, fleksibilitet, tryghed og social kvalitet i forbindelse med byggeriet af boligselskabets nye seniorbofællesskab i Kjellerup. Projektet skulle screenes og der skulle træffes vigtige og konkrete beslutninger om, hvilke bæredygtige tiltag, der skal med i projektet.

Jordnært og praktisk spil om DGNB
Pluskontoret Arkitekter har, i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen, Al2Bolig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Acelab og Rambøll, udviklet et DGNB-spil, hvor deltagerne, med udgangspunkt i et konkret byggeprojekt, skal tage stilling til bæredygtige elementer i forbindelse med et byggeri.

“Bæredygtighed er et vidt begreb og det er nemt at blive forpustet, når snakken falder på begreber som DGNB, miljøvenlige materialer, livscyklus, genanvendelse, drift og vedligehold m.v. Derfor kan det være rigtig godt at have nogle ligetil og praktiske værktøjer, som kan hjælpe med at gøre snakken om bæredygtighed mere jordnær, der skal træffes beslutninger i forbindelse med nye byggerier.” siger Daniel Olsen, arkitekt og DGNB-konsulent hos Pluskontoret Arkitekter.

Spillet gør DGNB tilgængeligt for alle og hjælper deltagerne med at screene et projekt, og få øjnene op for, hvad der ligger af bæredygtige overvejelser i byggeriet. Det er med til at fremme bevidstheden om hvad bæredygtighed er og det er en god og konkret hjælp til at få sat flere ord på begrebet, og til at drøfte vigtige aspekter omkring, hvordan forskellige bæredygtige tiltag i et projekt skal prioriteres.

Spillet består af ca. 100 kort, opdelt i DGNB’s 5 kategorier; Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social og funktionel kvalitet, teknisk kvalitet samt kvalitet i processen. Hvert kort rummer en tese omkring bæredygtighed, ex. “Hvor vigtigt er det, at der anvendes materialer med lav miljøbelastning, lang levetid og høj grad af anvendelighed?”. Når tesen er læst op, skal deltagerne prioritere og angive vigtigheden af tesen for projektet og overveje, hvilke konsekvenser dette kan have for byggeriet. Jo tungere man vægter tesen, desto flere point kan man opnå. I det medfølgende excel-ark til spillet, kan man angive sine point og herved få en pejling på, om projektet kan ende med at blive DGNB-certificeret.

“Spillet er en god og hyggelig måde at få vendt knastørre overvejelser om bæredygtighed til nogle gode snakke. Vi oplever, at deltagerne får talt om nogle bæredygtige tiltag, som de ellers ikke ville have overvejet i deres projekt. Det er et godt og brugbart værktøj, som henvender sig til alle byggeriets aktører – og så er det faktisk også meget sjovt at spille” siger Daniel Olsen.

Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver for Boligselskabet Sct. Jørgen i forbindelse med byggeriet af et nyt seniorbofællesskab i Kjellerup. Projektet består af 25 seniorboliger og et fælleshus. Pluskontoret har været boligselskabets gennemgående rådgiver i projektet og har bl.a. været ansvarlig for brugerinddragelsesprocesser, programmering og skitsering af det nye seniorbofællesskab. Projektet er netop nu under færdigprojektering og forventes at stå klar til indflytning medio 2021.