1. juni 2017

Indvielse af Strandskolens nye lokaler

Onsdag den 26. maj blev de nye fælleslokaler for klub og skole på Strandskolen i Risskov indviet. De nye lokaler er udviklet i en integreret samskabelsesproces i to tempi.

Klubben har faciliteret en proces, hvor alle klasser på 6. – 9. årgang har været igennem en designproces vedr. indretning af og møbeldesign til Ungemiljøet.

Pluskontoret Arkitekter har faciliteret brugerinddragelse af alle personalegrupper herunder personale og ledelse fra klubben, der boede på en anden adresse og skulle flytte ind på skolen.

I processen er udarbejdet en samlet helhedsplan for skole, SFO og klub samt etableret fysiske rammer til fælles administration, fællesrum til klub/undervisning herunder en klubbase, der om formiddagen fungerer som tankstation, hvor elever med særlige behov kan søge andre rammer. Dertil kommer en lang række fællesrum/klasselokaler med ny belysning, nye lofter, akustikregulering og ventilation. Gangarealer er inddraget og omdannet til opholdsmiljøer med faste siddemøbler. I alt et byggeprojekt til ca. 6 mio. kr., hvor Pluskontoret Arkitekter var totalrådgiver.

Sagsarkitekt Britta Hjuler fra Pluskontoret Arkitekter har ledet brugerprocessen:

”I en proces som denne er der tale om at udvikle sammen på et flow af møder over en længere periode. Vi arkitekter kommer med input, og brugerne kommenterer og får hjemmeopgaver, hvor de skal forholde sig til spørgsmål som: Hvor og hvordan kan I arbejde sammen? Hvilke lokaler kan I være fælles om? Hvordan skal det indrettes for at I alle kan bruge lokalet? Brugerne reflekterer, snakker sammen med de nye kolleger fra hhv. skole og klub og modnes i processen.

Der har i høj grad været tale om samskabelse. Vi ville ikke have opnået denne form for succes uden samarbejdet på tværs. Man ved bare at man har haft succes med inddragelsesprocessen, når brugerne har taget alle de gode ideer til sig og gjort dem til deres egne,” udtaler Britta Hjuler.

Ved indvielsen viste skolens og klubbens ledelse og personale stolte Strandskolens nye lokaler frem for rådmand Benjamin Simsek.

Klubleder Michael Sørensen er begejstret for de nye fælles lokaler for klub og skole:

”Vi har fået mange flere muligheder ved at flytte sammen med skolen. Nu kan vi bruge alle skolens tilbud. Musiklokalet, aulaen og gymnastiksale er lige ved hånden, og der er mange flere muligheder end vi havde forestillet os. Det seneste er at skolens ”Tankstation” flytter ind i klubbasen om formiddagen. I klubbens base kan vi tilbyde andre miljøer end de almindelige undervisningsmiljøer. Her er fred og ro og mulighed for at læne sig tilbage i en sofa, en hule eller et helt tredje miljø.”