18. april 2017

Indvielse af Aarhus Business Colleges nye tilbygning

Pluskontoret har sammen med Jakobsen & Blindkilde og ALECTIA varetaget om- og tilbygning af Aarhus Business College i Viby. Den 28. marts blev de ny faciliteter indviet.

Nybygningen på 5800 m² huser 14 nye undervisningslokaler med plads til 32 elever i hvert, et nyt auditorium og fælles faciliteter som bl.a. ventearealer, personaleomklædning og kantine med produktionskøkken.

Herudover er der udført ombygningsarbejder i eksisterende bygninger svarende til ca. 700m².

Om- og tilbygningen af Aarhus Business College med tilhørende udearealer skal understøtte de daglige aktiviteter og arbejdsgange i huset og sikre elever og personale et godt studie- og arbejdsmiljø.

Læs mere om projektet her.