30. juli 2019

Hvordan skaber vi fysiske læringsmiljøer i det 21. århundrede?

I de sidste 100 år har undervisningsmetoder, didaktik og pædagogik udviklet sig markant i den danske folkeskole, mens skolebyggerierne stort set har været uændret. Der har altid, og er det til dels også i dag, været en tendens, en megatrend, til at bygge skoler, der fokuserer på traditionelle klasselokaler med én lærer og én tavle. Er tiden nu inde til at vi udvikler en ny megatrend indenfor det fysiske læringsmiljø, så vores skolebyggerier kan leve op til det 21. århundredes krav og behov til undervisningsrum?

I tidsskriftet for sprog- og kulturpædagogik “Sprogforum” nr. 68, som har temaet læringsrum, har Britta Hjuler, arkitekt og bygherrerådgiver ved Pluskontoret, skrevet en spændende kronik om læringsrummets fysiske rammer, differentierede læringsmiljøer og hvordan vi skaber dem i vores skolebyggerier. Britta er Pluskontorets læringsspecialist og har været involveret i de fleste af Pluskontorets projekter om skoler og rum til læring, ligesom at hun har været en del af bygherrerådgivningsteamet på både Frederiksbjerg Skole i Aarhus, Sønder Otting Skole i Haderslev (nu Erlev Skole) og det kommende Børne- og Ungebyggeri i Nye, nord for Aarhus. Britta har således mangeårig erfaring fra feltet, der giver hende en helt unik viden om og indsigt i udviklingen af skolebyggerier og læringsmiljøer.

Klik på linket herunder for at læse hele kronikken.
Sprogforum 68 – Læringsrummets fysiske rammer – gentagelse eller nytænkning