3. april 2020

Gellerups nye ungdomsby – Aarhus Kollegiet – er afleveret!

Som bygherrerådgiver for Brabrand Boligforening har Pluskontoret Arkitekter siden 2016 medvirket til realiseringen Aarhus Kollegiet, og i slutningen af marts 2020 blev det samlede projekt bestående af 352  ungdomsboliger afleveret. Projektet er opført i to etaper og allerede i september 2019 flyttede de første 159 studerende ind i kollegiet. Byggeriet omfatter 13.266  m2 med en entreprisesum på 175 mio. kr.

Kollegiet, der er beliggende på Karen Blixens Boulevard overfor Aarhus Kommunes nye kontorhus, er bygget til det moderne studieliv med en kombination af attraktive fællesrum og kompakte boliger med eget bad, tekøkken og altan. Idéen har været at skabe et iværksætterkollegium, der henvender sig til studerende fra forskellige studieretninger, der går med iværksættertanker, med fokus på rum, der understøtter fællesskaberne. Bygningen åbner sig derfor også mere direkte ud mod det omgivende byrum.

Aarhus Kollegiet består af 14 klynger med hvert deres udtryk og egne fællesfaciliteter. Udover 1- eller 2-værelses boliger er der masser af fællesarealer som bl.a. spisekøkkener, loungeområder med storskærme og studieområder med plads til både samarbejde, brainstorm, hygge og fester. Og så er klyngerne bygget omkring en stor gårdhave med hyggelige uderum, så læsningen – eller festen – også kan rykke udendørs.

 

En vigtig brik i udviklingen i Gellerupparken og Toveshøj

Siden 2011 har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening arbejdet sammen om at omdanne Gellerupparken og Toveshøj til et mere attraktivt og velfungerende byområde. Den storstilede plan for området indebærer både nedrivninger, nybyggerier og strukturforandringer. Ud over større variation i funktioner og ejerformer, er det også målet med en fortætning af bydelen at skabe mere liv og større tryghed.

Et vigtigt led i planen er, at området skal transformeres til at være en bydel med mere blandede funktioner. I den nordlige del ved Karen Blixens Boulevard op mod Edwin Rahrs vej og Bazar Vest er to blokke revet ned for at give plads til det nye Aarhus Kollegiet. Det nærliggende, gamle Hejredalskollegium er også revet ned.

Pluskontoret Arkitekter har fungeret som bygherrerådgiver for Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening på en lang række af de delprojekter, der indgår i områdetransformationen, bl.a. en et nyt kombineret dagtilbud og sundhedshus, byparken, helhedsplan og pilotprojekter for renovering af de almene boliger, et nyt beboerhus og altså det nye kollegium.

Bygherrerådgivning – fastholder aftalte vilkår

Pluskontoret Arkitekter har været tilknyttet som projektleder og bygherrerådgiver  på Aarhus Kollegiet siden kontrahering med Dansk Boligbyg som totalentreprenør. Vi har bistået Brabrand Boligforening med rådgivning ifm. projekterings- og udførelsesfasen for at sikre, at projektet ville opnå den ønskede kvalitet indenfor den økonomiske ramme og aftalte tidsplan. COWI har varetaget teknisk bygherrerådgivning vedr. ingeniørdiscipliner.

Under projekteringen er foretaget granskning af projektmate riale med udgangspunkt i byggeprogrammet og under udførelsen opfølgning på kvalitet, tid og økonomi med løbende bygherretilsyn og ajourføring af byggeregnskab samt stadeopgørelse. Pluskontoret Arkitekter har desuden medvirket i delafleveringer samt den endelige afleveringsforretning.

 

Fotos: Thomas Mølvig