3. juni 2024

Fra udviklingsplan til nyt idrætsbyggeri i Toftlund

Gennem 2 år har Pluskontoret Arkitekter som bygherrerådgiver for Tønder Kommune arbejdet på at forme og rammesætte visionerne for udvidelsen af Toftlund Sport & Fritidscenter. Processen, der har omfattet involvering af en bred gruppe af brugere fra lokalsamfund til interessenter og politiske udvalg, kulminerede fredag eftermiddag hvor Tønder Kommune og Toftlund Hallerne endelig kunne offentliggøre vinderen af totalentreprisekonkurrencen.

Omkring 200 interesserede borgere og bidragsydere i den forudgående proces var mødt op for at se resultatet. Vinderteamet bestående af Gråkjær, GPP, MBYland og Stokvad skal over de næste 2 år projektere og opføre det nye byggeri, som et vigtigt led i visionen om udvikling af et samlende bevægelsesområde i Toftlund.

De nuværende nedslidte og utidssvarende faciliteter erstattes af et nyt idrætscenter indrettet til ophold, leg og bevægelse med fokus på tilgængelighed og faciliteter til parasport. Byggeriet inviterer hele byen ind og vil kunne fungere som afsæt for aktiviteter inde og ude samt i den nærliggende skov og friluftsbad. Samtidig er byggeriet tilpasset fremtidige visioner om etablering af en ny daginstitution i området.

Pluskontoret Arkitekter har sammen med Norconsult – Ingeniørværket udarbejdet byggeprogram og øvrige udbudsdokumenter samt varetaget udbudsrådgivning og ledet bedømmelsesprocessen med inddragelse af bedømmelsesudvalget.

Visualisering lånt fra konkurrenceforslaget udarbejdet af vinderteamet