22. marts 2024

Fra bygningskolos til bydelssamlingssted

”Vi vil have et boligområde, som inviterer ind og tilbyder beboerne i området et større socialt nærvær” kom det fra en af beboerne i Skovbærparken, ifm. de workshops, der blev afholdt forud for transformeringen af den almene boligbebyggelse i Haderslev.

Historien om udviklingen af Skovbærparken, er i høj grad en fortælling om beboergruppens store indsats til at få genstartet fortællingen om deres boligafdeling i Haderslev. Beboerne har været inddraget i hele processen og bidraget til at boligområdet er gået fra en afdeling med mange tomgangslejligheder, til nu at være en attraktiv og mangfoldig bydel med fokus på fællesskab.

Hos Pluskontoret er vi stolte af at have været med på projektet, som nu er velfortjent indstillet til Renoverprisen 2024. Som ansvarlige for beboerkommunikationen har vi bl.a. faciliteret workshops, infomøder og udarbejdet et omfattende beboerinformationsmateriale forud for afstemning af helhedsplanen. Bygherre er Haderslev Boligselskabet og bygherrerådgiver er Domea.dk. Projektet er tegnet af totalrådgiver Rambøll sammen med A78 Arkitekter og udført i hovedentreprise af Jorton.

Du kan læse mere om projektet her og indstillingen via linket herunder:

Skovbærparken – fra “bygningskolos” til bydelssamlingssted.