18. december 2017

Evaluering af Naturpark Amager

I de kommende år udvikles Naturpark Amager – en gigantisk naturpark i København. For at vurdere effekten af projektet har Naturstyrelsen og Nordea-fonden igangsat en evaluering af, om projektet når sine mål. Konsulentvirksomheden Ineva, Pluskontoret Arkitekter og Ferdio er valgt til opgaven.

Gennem en kombination af interviews, observationer, tællinger, workshops m.m. følges udviklingen løbende frem til en endelig status i 2023. Pluskontoret yder landskabsrådgivning i processen.

Læs mere om projektet her.