25. januar 2021

En brand-vigtig strategi

En god brandstrategi er et særdeles vigtigt aspekt når vi bygger nyt, bygger om og bygger til. Hvis ikke der er styr på sikkerheden, kan projektet ikke opfylde lovgivningen og blive godkendt og skal derfor tegnes om. Hos Pluskontoret Arkitekter vægter vi derfor at have tænkt strategi for brand ind i projekterne allerede i de indledende faser.

Det kræver et vågent øje, stor viden om og erfaring at kunne overskue og skabe en god og solid brandteknisk løsning i vores mange forskellige projekter, som både opfylder bygherres og brugernes ønsker, støtter arkitekturen og de rumlige værdier, medvirker til en fornuftig projektøkonomi og ikke mindst opfylder den gældende lovgivning.

Brandstrategisk tænkning fra start giver værdi og sparer bygherre for tid og penge
Peter Appel Wille, bygningskonstruktør hos Pluskontoret, har arbejdet med brandrådgivning siden 2005 og bestod sidste år sin eksamen som certificeret brandrådgiver i brandklasse 2. Og vi kan i den grad mærke værdien af at have en certificeret brandrådgiver som en del af teamet, til at rådgive om brandsikkerhed- og strategi i alle vores projekter – uanset om det er nybyg eller renovering, om vi bygger skoler, daginstitutioner, boliger eller erhvervsbyggeri.

“Når vi kan tænke strategi for brand ind i projekterne fra start, sparer det i høj grad bygherre for tid og penge. Derfor gavner det i særdeleshed vores projekter, at vi har en certificeret brandrådgiver in-house hos Pluskontoret” siger partner Bent Madsen “Det gør, at vi hurtigt kan komme på sporet af den rigtige løsning, så vi slipper for ubehagelige overraskelser senere i processen. Der er aldrig et projekt der et blevet bedre af at blive tegnet om i 11. time.”

“Alt i alt gør det vores projekter bedre. Det gør, at arkitekterne hurtigt kan trykprøve arkitekturen set fra en brandsikkerhedsmæssig vinkel, så de i stedet kan bruge deres tid på at skabe mere værdi for bygherre gennem god arkitektur” siger Peter Appel Wille og fortsætter “For konstruktørerne betyder det at vi hurtigt kan se, hvad der er den helt rigtige løsning for det specifikke projekt, så vi kan tegne projektet rigtig første gang.”

I 2020 blev lovgivningen ændret og den brandtekniske sagsbehandling ved kommunerne forsvandt, så alle projekter i dag skal udføres af en certificeret brandrådgiver. Peter Appel Wille er som certificeret brandrådgiver involveret i alle tegnestuens projekter, men rådgiver også om brandstrategi i eksterne projekter som en selvstændig ydelse.