5. juli 2021

Det nye Skole- og Aktivitetsbyggeri i Nye bliver et bæredygtigt hus for fællesskaberne

Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til kernebrugerne, lokalområdet og Aarhus Kommune med jeres nye Skole- og Aktivitetsbyggeri.

I sidste uge blev vinderforslaget i totalentreprisekonkurrencen offentliggjort. Projektet ”Grobund” fra C.C. Contractor, Kjær & Richter, Christensen & Co, LYTT og AFRY er udpeget til at skulle realisere det 13.500 m2 store projekt, som rummer en 3-sporet skole, fritids- og ungdomstilbud samt bevægelses- og idrætsfaciliteter bl.a. en kunstgræsbane og en række udearealer i Nye på den i over 50.000m2 store grund nord for Aarhus.

Vinderforslaget opfylder alle visionerne om at opføre en bæredygtig nyfortolket skole. Grobund bliver et levende samlingspunkt for hele lokalområdet på tværs af de mange brugergrupper og danner rammen om sunde, inkluderende fællesskaber. Det bliver et lærings- og fritidsmiljø, hvor børn og unge bliver mødt med autentiske problemstillinger, som grundlag for livslang læring og hvor sundhed og bevægelse bliver en helt naturlig del af hverdagen.

Som en del af bygherrerådgivningsteamet på opgaven har Pluskontoret, som procesansvarlige og didaktiske designere programmeret det ambitiøse byggeprogram, der er blevet til på baggrund af en omfattende bruger- og interessentinddragelse. Helt fra den indledende proces har fællesskab(er) og bæredygtighed været nøgleord for projektet. Byggeriet er programmeret som et ægte flerbrugerhus med indbygget oplevet bæredygtighed som en grundpræmis. Bl.a. er det målsætningen at 20% af al undervisning foregår udenfor skolen.

Vi glæder os til fortsat at følge projektet helt til dørs ind i projekteringen og frem mod udførelsen for at kunne indvie Lærings- og Aktivitetsbyggeriet i 2024.

Ud over Pluskontoret består bygherrerådgivningsteamet af COWI (lead) & Labland Architects.

Du kan læse mere om projektet i pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune her og på Pluskontorets hjemmeside her.