4. december 2020

Certificeret bæredygtighed – nu også i byområder

Pluskontoret Arkitekter udvider teamet af DGNB-konsulenter fra 3 til 4. Landskabsarkitekt Dorte Studsgaard bestod i sidste uge eksamen ved Green Building Council og kan nu kalde sig DGNB-konsulent i byområder. Herved kvalificerer vi i høj grad tegnestuens fokus på at skabe bæredygtig arkitektur – ikke blot gennem bygninger, men også i byområder og landskab.

Et all-round værktøj
Uddannelsen fokuserer på, hvordan man kan skabe bæredygtige byområder og hvilke krav der stilles, før et byområde kan DGNB certificeres. Her skal tages hensyn til bl.a. klima, infrastruktur og eksisterende forhold som vigtige elementer i arbejdet med bæredygtige byområder.

“Det er selvfølgelig vigtigt at vi indtænker infrastruktur, herunder både trafikale forhold, afstand til institutioner og affaldshåndtering, samt klimaforhold som solorientering og regnvandshåndtering, i projekterne. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi tager stilling og hensyn til de eksisterende forhold, når vi skaber nye bæredygtige byområder. Hvordan kan vi bevare og understøtte eksisterende flora og fauna i området, og er der eksisterende forhold på grunden, som kan genanvendes i nye projekter?” fortæller Dorte Studsgaard og fortsætter; “DGNB-principperne er et all-round værktøj, som kommer rundt om alle elementer der skal til, for at skabe bæredygtige udeområder”.

DGNB-certificering af et byområde kræver et areal over 2 hektar. Dog giver uddannelsen en række værktøjer, som kan benyttes i alle landskabsprojekter, uanset størrelse og type.

“Uddannelsen giver et godt system og nogle gode argumenter til, hvilke kriterier og indsatsområder man skal prioritere i projekterne. Det er et genialt værktøj, som jeg kan bruge dagligt i mit arbejde med mange typer af udeområder.” siger Dorte.

Prioritering af udearealerne – også i projekteternes tidlige faser
Gode funktionelle udearealer og en prioritering af livet mellem husene er en afgørende faktor, for at skabe god arkitektur. Det sker desværre at et projekts udearealer og de økonomiske midler hertil, ikke prioriteres fra start men ses som en tillægsydelse, der kommer oven i det bygningsfysiske projekt. Det er synd, da udeområderne er lige så vigtige for at skabe gode byggerier som mure, gulve og tag er. I 2020 og med Covid19’s indtog i hele verden, er det blevet endnu tydeligere, hvor vigtigt det er at have gode, funktionelle uderum i bl.a. skoler og daginstitutioner.

“Vi kan løse rigtig mange udfordringer i byggeriet gennem udearealerne. Men det kræver at udearealerne bliver prioriteret – især i de tidlige faser af et projekt” siger Dorte. “Det samme gør sig gældende, hvis et byområde skal DGNB-certificeres, hvor tidlig dialog, inddragelse og kommunikation omkring udeområderne er helt afgørende faktorer”.

Hos Pluskontoret Arkitekter arbejder vi aktuelt med udearealer til flere boligbebyggelser, daginstitutioner og læringsbyggerier baseret på DGNB. Med DGNB-principperne for byområder, kan de mange bæredygtige tiltag sættes i system og yderligere kvalificere projekterne.