22. juni 2022

Bæredygtigt materialebibliotek belyser fakta og giver konkret viden til vores bygherrer og medarbejdere

Siv Ravnsbæk studerer på Arkitektskolen Aarhus studieprogram ”Radikal Bæredygtig Arkitekter” og har som en del af sine studier, det seneste semester været i praktik hos Pluskontoret. Ud over at have være involveret i flere byggeprojekter, hvor Siv har været med til at udvikle koncepter, skitserede og formidle projekterne, fik Siv også, som en del af sin praktik, et særligt ansvar for at opgradere og videreudvikle vores bæredygtige materialebibliotek på tegnestuen.

At en bæredygtig tankegang er en ufravigelig faktor, når man beskæftiger sig med byggeri, kan ikke være gået manges næser forbi. Men bæredygtighed er også et vidt begreb og kan være et overvældende terræn at skulle gebærde sig i, når de rigtige beslutninger skal træffes. Særligt materialevalg har stor betydning for byggeriernes samlede CO2-udledninger og det er vigtigt at få belyst flere vinkler, når man udvælger materialerne.

Hos Pluskontoret har vi haft ønsket om at lave et 100 % håndgribeligt materialebibliotek, opbygget ud fra både byggeriets materialepyramide, samt erfaringer fra egne projekter. Selve processen omkring udviklingen af det nye materialebibliotek, har i høj grad været præget af ”Learning by doing”, hvor Siv gennem sparring med kollegaer, erfaringsudvekslinger og indsamling af ny viden, har opbygget det nye materialebibliotek med et stort antal meget relevante materialer.

”Et fysisk materialebibliotek, der viser materialepyramidens indhold 1:1 er helt nødvendigt for fortsat at turde vælge nye veje – og det skal vi gøre. Med Siv’s viden, store interesse og kæmpe arbejdsindsats, har vi fået lavet et nyt bibliotek, der enkelt og overskueligt viser retningen på disse veje. Koblet med informationer om det enkelte materiales CO2-nøgletal, er vi nu langt bedre rustet til at rådgive vores bygherre til mere rigtige beslutninger” Siger Kristian Nordheim, Arkitekt og partner med ansvar for bæredygtighed.

For Siv har det været meget givtigt at få en større fornemmelse for hvilke materialer der reelt er bæredygtige og hvad der reelt gør en forskel. ”Bæredygtighed er både en professionel og personlig interesse for mig og har betydning for mit liv helt generelt” fortæller Siv og fortsætter ”Jeg er blevet meget klogere på materialer og hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i en kompleks branche. Det har givet mig en værdifuld, hands-on erfaring som jeg virkelig kan bruge til noget

”Det har været fedt at få sit helt eget ansvarsområde under praktikforløbet. Det betyder rigtig meget for ens trivsel på praktikstedet, at man føler sig værdsat og lige med sine kollegaer” fortæller Siv.

Hos Pluskontoret har vi hver dag nydt samarbejdet med Siv og er derfor også ekstra glade for, at Siv vender tilbage til tegnestuen efter sommerferien – denne gang i en stilling som studiemedarbejder på fuld tid.

Kig forbi vores nye materialebibliotek og få en snak med os om materialepyramiden, de nye CO2-krav, vores målsætning om oplevet bæredygtighed – eller blot en snak om god arkitektur og sund fornuft.