16. april 2021

Bæredygtighed – også i børnehøjde

Børn og bæredygtighed er en helt særlig kombination, med et enestående potentiale for at gøre en bæredygtig tankegang naturlig allerede i den tidlige barndom. Det skal selvfølgelig afspejle sig i de bygninger, børnenes hverdag foregår i. Aktuelt ser vi en øget efterspørgsel på viden om bæredygtigt byggeri til børn og unge og flere daginstitutions- og skolebyggerier skal bæredygtighedscertificeres.

Derfor er vi hos Pluskontoret glade for, at vi endnu engang kan udvide vores team af bæredygtighedsspecialister. Arkitekt Christina Fabricius bestod i sidste uge sin eksamen som DGNB-konsulent og bidrager hermed med værdifulde kompetencer til tegnestuen. Christina beskæftiger sig i særlig grad med vores projekter inden for børns rum og læringens rum og hendes nye viden kommer i særdeleshed til at gavne alle disse projekter.

Bæredygtighed som medskaber af sansestimulerende og oplevelsesrige børnemiljøer
”For mig er det en selvfølgelighed at arbejde med bæredygtighed i alle projekter. Men nu har jeg en top-tunet værktøjskasse, som kan komme mig til gode i alle faser” siger Christina og fortsætter ” Det er meget spændende at arbejde med bæredygtighed i børnehøjde. Mange af principperne fra DGNB giver stor værdi, når de tænkes ind i byggerier til børn og unge. Bl.a. har bæredygtige materialer så som træ og tegl også en særlig taktilitet, som er sansestimulerende for børnene og udemiljøer med en høj grad af biodiversitet skaber spændende oplevelsesrige miljøer, som børnene har lyst til at undersøge og udforske.”

En holistisk tilgang til bæredygtighed, som DGNB-principperne understøtter, er også med til at fremtidssikre skole, fritids- og daginstitutionsbyggerierne – både funktionelt og materialemæssigt. Hos Pluskontoret vægter vi bæredygtighed i alle faser af arbejdet med vores byggerier, hvilket går rigtig fint i spænd med principperne fra DGNB-ordningen.

Flere bæredygtige skoler og institutioner på tegnebrættet
Aktuelt arbejder vi på formgivningen af flere skole- og daginstitutionsbyggerier, som projekteres og udføres med principperne for DGNB. Her kan bl.a. nævnes vores igangværende arbejde med en ny daginstitution i Ørestad Syd for Københavns Kommune, som skal certificeres til DGNB-guld. Daginstitutionen er aktuelt under udførelse og laves i samarbejde med Combi Byg og Spangenberg og Madsen. I Kjellerup ved Silkeborg arbejder vi lige nu på en daginstitution, som er tegnet ud fra kommunens krav ifht. DGNB-systemet ligesom at vores arbejde med renoveringen af Skovvangsskolen i Aarhus også har et særligt bæredygtigt fokus.

Herudover vil vi også nævne projektet med Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, der skal certificeres til DGNB-guld – en spændende konkurrence vi netop er begyndt at tegne på sammen med JJW Arkitekter, Oluf Jørgensen i regi af Aarsleff.