5. marts 2020

Bæredygtighed – fra skov til bygningskomponent

På en regnvåd tidlig forårsdag tog en stor del af tegnestuens arkitekter og bygningskonstruktører en tur i skoven sammen med Troldtekt og FSC Danmark for at blive lidt klogere på FSC-certificeringen og dens betydning for naturen på vores jordklode.

Regnen blev hurtig glemt, da vi trådte ud i skovmulden i statsskoven i Søhøjlandet og under kyndig og indlevet guidning af skovfoged Thorbjørn Nørgård fra Naturstyrelsen blev vist rundt i et stykke dansk FSC-certificeret skov, der både bød på over 100 år gamle nåle- og løvtræer og unge nybeplantninger i bedste selvsåede mix-stil. Naturstyrelsen, der passer statsskovene, er det største danske skovbrug, der er FSC-certificeret.

Med FSC følger en række krav bl.a. til etablering af blandet skov, andele af urørt skov og biodiversitets-skov, hensyntagen til jordbunden, bevaring af gamle træer og gammelt ved som gode levesteder samt beskyttelse af sjældne plante- og dyrearter, ved inddragelse af relevante organisationer.

FSC er en international certificeringsordning, så FSC tilgodeser ikke kun den danske natur. Med FSC-certificeringen er det muligt med god samvittighed også at anvende oversøiske træarter i byggeprojekter, hvor det giver mening, uden at bidrage til uhensigtsmæssig rydning af skovarealer, intensivt og ensidigt skovbrug eller dårlige arbejdsvilkår i andre dele af verden. Dette gjorde Morten Brodde fra FSC Danmark os klogere på. Som rådgiver har vi muligheden for i samarbejde med bygherre at stille krav til certificering af de træprodukter vi anvender – samt et ansvar for at følge op på dokumentationen for certificeringen af de leverede produkter.

Sporbarhed og arbejdet med dokumentation fik vi demonstreret på Troldtekts topmoderne og automatiserede fabrik i Troldhede. Her har virksomhedens bæredygtige ambitioner ført til at alle produkter er FSC- og/eller PEFC-certificeret. Certificeringen stopper således ikke med det fældede træ, men giver værdi hele i vejen igennem produktionskæden frem til de Cradle to Cradle Sølv certificerede bygningsdele. Sammen med bygherrernes efterspørgsel (inspireret og vejledt af kyndige rådgiverne) på bæredygtigt certificeret træ er de enkelte virksomheders egne ambitioner et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig og naturvenlig verden og skovdrift.

Pluskontoret Arkitekter har i forbindelse med særlige markeringer, med hjælp fra tegnestuens mange kunder, samarbejdspartnere og venner, i alt fået plantet over 4200 nye træer i folkeskovene ved Åbo og True omkring Aarhus. De nye skove har naturligvis lang vej til den gamle skovs karakter og kvaliteter, herunder omfang af biodiversitet, men de bidrager til at reducere arealet af intensivt landbrug, beskytter værdifuldt grundvand og sikrer almen tilgængelig rekreativ skov-natur i bynære områder.

Og husk så at komme en tur ud i skoven, der er vildt meget forår derude… Statsskovene er til fri benyttelse for os alle sammen.