23. januar 2020

At forstå hele gamet

Lige før jul kunne vi fejre, at endnu en dygtig medarbejder hos Pluskontoret har gennemført Arkitektforeningens professionaliseringskursus for unge arkitekter, +2. Igennem de sidste par år har arkitekt Sigrid Gilberg, dygtiggjort sig i byggeriets mange faser, parter og bestemmelser. De 2 års undervisning blev afsluttet med en skriftlig og mundtlig eksamen i december.

Arkitekt i en kompleks branche
+2 forløbet er en kombination af teori, undervisning og case-baseret arbejde, der har direkte sammenhæng med arkitektvirksomhedernes behov og virkelighed. Forløbet giver kursisterne mulighed for at reflektere over deres egen rolle i virksomheden og for at nærstudere arkitektbranchens praksis, dennes opbygning, arbejdsgange og projekter.

“+2 har givet et godt indblik i alle aspekter ved branchen – også det, som jeg normalt ikke har så meget berøring med – og gør det nemmere at agere som arkitekt i en kompleks branche” siger Sigrid, der er skitserende arkitekt ved Pluskontoret, hvor hun primært beskæftiger sig med projekternes tidlige faser.

“Det har givet mig en rigtig god forståelse for min egen rolle i faget og har gjort det lettere for mig at tage den rolle på mig. +2 har hjulet mig til at blive skarp på helheden i projekterne og alt der, der spiller ind for at slutresultatet bliver godt. Det er et rigtig godt kursus til at forstå hele gamet” fortæller Sigrid.

Grundig viden om ansvar, processer, økonomi og jura
Hos Pluskontoret Arkitekter har vi et særligt fokus på +2. Udover at flere af tegnestuens medarbejdere er i gang med at gennemføre eller har gennemført kurset, er partner Mette Stavad, en vigtig person i undervisningen. Sammen med arkitekt Anna Mette Exner fra tegnestuen af samme navn, er Mette undervisningsleder for +2 i Aarhus, hvor hun følger kursisterne gennem hele forløbet og fører dem til eksamen ved afslutningen af kurset.

“Vi har brug for at vore unge medarbejdere får suppleret deres arkitektfaglighed med viden om ansvar, processer, økonomi og jura” siger Mette Stavad og fortsætter “+2 giver et godt overblik over branchens parter, aftaleforhold og faser i byggesager og dermed et grundigt teoretisk kendskab til fagets mange facetter, herunder roller og ansvar samt processer og opgaver i projektsammenhæng”.

Mette Stavad starter op med et helt nyt hold +2 kursister i Aarhus til februar, hvor de første undervisningsforløb kommer til at fokusere på forretning og organisation.

Du kan læse mere om +2 på Arkitektforeningens hjemmeside her.