28. august 2019

Ældrekollektiv, skaterbaner og hoppeland

Ideerne var mange, da beboerne i Tingparken i sidste uge var inviteret til workshop. Her var der i 3 timer mulighed for at komme med inputs til den kommende renovering af boligafdelingen i Grindsted. 75 beboere deltog i workshoppen og der blev foreslået både fælleshus med café, motionsrum, værksted og gæsteværelse, mere aktive og oplevelsesrige udearealer, som nogle af de ønskelige nye tiltag i Tingparken.

Tingparken er almene boliger i regi af BOVIA og Grindsted Boligforening, beliggende i Grindsted, oprindeligt opført i årene 1961-1972. Afdelingen består af 303 lejligheder fordelt på 13 blokke i 3 etager og 21 fritliggende huse. Bygningerne, der primært er opført i gul tegl, bærer i dag tydeligt præg af tidens tand og afdelingen trænger til en kærlig hånd. Derfor er der nu igangsat et omfattende arbejde for de kommende renoveringsplaner i Tingparken, med ansøgning til Landsbyggefonden og en inddragende beboerdemokratisk proces.

Pluskontoret varetog, i samarbejde med bygherre og bistået af Ingeniør’ne, slagets gang og vi har nu taget alle de gode ideer med hjem til inspiration og viderebearbejdning i helhedsplanen for renoveringen.

Du kan se flere billeder og læse mere om workshoppen i disse 2 artikler fra hhv. Jydske Vestkysten og Netavisen Grindsted.