23. april 2020

37 tryghedsboliger skal gøre det attraktivt at være ældre i Lund

AAB i Horsens opfører 37 nye tryghedsboliger i tilknytning til plejecentret Tamdrup Centret i udkanten af Lund, i naturskønne omgivelser. Pluskontoret Arkitekter skal sammen med Dansk Boligbyg og NIRAS varetage projektering og udførelse af projektet, der har en byggesum på ca. 52 mio. kr. og skal stå klar til indflytning i 2021.

Tryghedsboliger er almene familieboliger til personer over 60 år, som har behov for tilknytning til et plejehjem. Til boligerne er der også tilknyttet en social vicevært, der har til opgave at hjælpe de ældre. Boligerne indrettes til at ældre borgere kan blive boende i boligerne længere end i sædvanlige familieboliger. Der tages hensyn til tilgængeligheden til boligen og muligheden for at bevæge sig rundt med hjælpemidler ligesom hensigtsmæssig indretning og størrelse af badeværelser har særlig fokus.

Boligerne i Lund skal fungere i samspil med plejecentret, og beboerne kan benytte plejecentret forskellige tilbud og aktiviteter. Centralt i den nye bebyggelse opføres et orangeri, som nært fællesområde. Det vil beboerne på plejehjemmet ligeledes vil kunne benytte. Boligerne opføres som mindre huse med 2-3 boliger i et plan, og i de omgivende udearealer etableres bl.a. et regnvandsbassin og dele af en nu rørlagt å fritlægges.

Stort fokus på boliger til seniorer

Sidste år kunne vi sammen med Dansk Boligbyg afslutte opførelsen af et nyt seniorbofællesskab, Sundbakken, i Horsens, og de nye tryghedsboliger er en fin opfølgning på dette samarbejde. Samtidig er det et godt eksempel på det aktuelle fokus i samfundet på at skabe varierende tilbud af gode og trygge boliger til seniorer – fra de friske seniorer, der søger et aktivt fællesskab i de nye seniorbofællesskaber, til mere sårbare/svage ældre, der har brug for let støtte og hjælp i dagligdagen men ikke ønsker at flytte på plejehjem.

Seniorbofællesskaber, tryghedsboliger og demensboliger

Pluskontoret Arkitekter har flere afsluttede og igangværende projekter med forskellige boligtyper til seniorer – bl.a. seniorbofællesskaberne Sundbakken og Lindevænget i Hald Ege, der blev afleveret i 2019, og seniorbofællesskaber der er under udvikling og opførelse i Kjellerup, Værløse og Gilleleje. I flere af projekterne opføres ligeledes seniorboliger lig tryghedsboligerne i Lund med tilknytning til nærliggende plejehjem. Vi har desuden medvirket i udviklingsprojektet Boliger for Livet omkring etablering af en ny demensvenlig bydel i Odense samt den igangværende udvidelse af Stenslundcentret i Odder med 30 nye demensvenlige boliger. Alle projekter, hvori der arbejdes med at skabe trygge og udviklende rammer for forskellige grupper af seniorer.