4. juni 2021

3 skarpe projekteringsledere

Det er vigtigt at vi i rådgiverbranchen er helt skarpe på de nye AB-systemer og ydelsesbeskrivelserne, så vi leverer en god og fyldestgørende projekteringsledelse til bygherrer, tilknyttede rådgivere og entreprenører.

I sidste uge var Martin Grabow Haugaard, Bent Madsen og Kasper Møller til eksamen hos Danske Byggeøkonomer og kan nu alle 3 kalde sig certificerede projekteringsledere. Herved styrker og kvalificerer vi yderligere Pluskontorets kompetencer inden for styring af komplekse byggeprojekter og -processer.

Godt overblik over komplekse processer
Som projekteringsleder har man det store overblik over projekterne, tidsplaner og økonomi og det er en vigtig og afgørende rolle i ethvert projekt – en rolle som kan være både kompleks og udfordrende. Efter at de nye standardvilkår er trådt i kraft, er det blevet endnu mere vigtigt at have styr på processerne og ydelserne, hvor parterne i byggeriets roller og ydelser er blevet skærpet. Særligt projekteringslederen rolle er udfoldet og defineret yderligere.

”Uddannelsen som certificeret projekteringsleder har været meget givende for mig og har virkelig været med til at uddybe kendskabet til de nye styringsredskaber og selve AB grundlaget” siger Martin Grabow Haugaard, som er bygningskonstruktør hos Pluskontoret og har arbejdet med projekteringsledelse de sidste 10 år.

Kurset er også været særligt gavnligt i de tidligste faser af et projekt, hvor vi som rådgivere byder ind på opgaver og deltager i udbudsprocesser.

”Fokus på de nye AB-systemer gør os skarpe ind i tilbudsværkstedet og på de ydelser vi skal levere, så vi har tidligt fokus på bygherres krav og ønsker til et projekt” siger Bent Madsen, som er bygherrerådgiver og tilbudsansvarligpartner på tegnestuen.

Den certificerede projekteringslederuddannelse ved Danske Byggeøkonomer består af 3 moduler, som afsluttes med en eksamen. Uddannelsen fokuserer på projekteringslederens rolle gennem alle byggeriets faser og definitionen af rollen ud fra de nye standardvilkår, samt udbudsjura og -betingelser og henvender sig til både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører som er beskæftiget med bygge- og anlægsbranchen.