Væksthuset i Gellerup - Dagtilbud og sundhedshus

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Jettesvej 10, 8220 Brabrand

Projekt:
Nyt dagtilbud, sundhedshus og sundhedspleje / Energiklasse 2020

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Arkitektrådgivning, brugerproces, programmering, udbud i projektkonkurrence (TR), bedømmelse og bygherrerådgivning ifm. projektering og udførelse

Areal:
1.800 m² dagtilbud og 500 m² sundhedspleje, 4.000 m² udearealer

Byggesum:
45 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
COWI

År:
2013-2016 (ibrugtaget)

Væksthuset – nyt dagtilbud og sundhedscenter i Gellerup
Væksthuset er en fysisk sammenlægning af 4 eksisterende daginstitutioner i fysisk fællesskab/sammenhæng med Sundhedsplejen og Sundhedshuset. Med etableringen af et samlet tilbud for de 0-6-årige løftes den generelle sundhedstilstand i området gennem en tidlig indsats i forhold til sundhed, trivsel og udvikling. Ved at placere de tre funktioner under samme tag opnås en synergieffekt både tværfagligt, lokalemæssigt og ud fra et forældreperspektiv.

Det nye dagtilbud i Gellerup er et delprojekt i gennemførelsen af den storstilede og visionære helheds- og udviklingsplan for boligområderne Gellerup og Toveshøj, der varetages i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Dagtilbuddet er etableret, hvor Nordgårdsskolen tidligere har ligget og er dermed den første fysiske markør i udviklingen og revitaliseringen af området.

Bygherrerådgivning – projektudvikling
Pluskontoret Arkitekter har, som underrådgiver til COWI, varetaget bygherrerådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med etablering af det nye dagtilbud og sundhedscenter i Gellerup. Projektet blev udbudt i totalrådgivningskonkurrence på baggrund af udarbejdet byggeprogram.

Pluskontoret Arkitekter har varetaget planlægning og gennemførelse af en projektudviklende involveringsproces med inddragelse af brugere og interessenter i forbindelse med programmering af husets organisation, funktioner og lokaler. Dertil kommer formulering af visioner og krav til arkitektur – signalværdi, byggeri i børnehøjde, forbindelser og overgange ude/inde, fleksibilitet m.v.