Sønderborg Multikulturhus - Fleksibelt hus til alle

Bygherre:
Sønderborg Kommune

Adresse:
Nørre Hanvnegade 66, Sønderborg

Type:
Nyt multikulturhus; bibliotek, kunstskole, Center for Kultur (Sønderborg Kommune), turistkontor m.m.

Ydelse:
Bygherrerådgivning (UR) i forbindelse med totalentreprisekonkurrence og udvidet inventar og apteringsprojekt, herunder procesledelse, brugerproces, programmering, udbud og bedømmelse, opfølgning under udvikling og produktion af inventar og interaktive installationer.

Areal:
5.500 m² (4.300 m² nybyg + 1.200 m² ombyg af ekst. pakhus)

Byggesum:
105 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
COWI

År:
2013-2017 (ibrugtaget)

Foto:
Thomas Mølvig m.fl.

Multikulturhuset – en udviklingsdynamo for byen og regionen
Multikulturhuset er beliggende på Sønderborg nordhavn som nabo til det kommende Hotel Alsik med spa og wellnes, en Kunsthal og måske en dag en fodgængerbro til Alsion – alle projekter, der er i støbeskeen.

Multikulturhuset rummer kunstskole, bibliotek herunder en afdeling af det tyske bibliotek samt café og et udstillingsrum ”White Cube”. Huset er et naturligt samlingssted for byens borgere, som på uformel vis danner rammen om dagligdagen og sætter lokalsamfundet i udvikling. Det er et sted, hvor læring, kultur og formidling eksisterer på tværs af de traditionelle opdelinger mellem institutioner og organisationer – en udviklingsdynamo for byen og regionen. Huset understøtter en lang række aktiviteter for borgere og turister i regionens kulturmiljø, herunder informationssøgning, foredrag, kurser, kunstudvikling og -udstilling, events og koncerter samt leg og aktiviteter, som pirrer nysgerrigheden og udfordrer sindet på nye måder og med nye indtryk og sammenhænge. 

Fleksibelt hus med rum for alle
Multikulturhuset blev etableret som et superfleksibelt hus. I første stade etableredes et råhus og de mest permanente funktioner og rum som en totalentreprise. Aptering, ruminstallationer, digital formidling, wayfinding og inventar er efterfølgende etableret som et udvidet inventarprojekt i totalrådgivning. Disse rammer udmønter sig i et spektakulært og dynamisk byggeri.

Bygherrerådgivning – innovativ proces-programmering
Pluskontoret Arkitekter har været procesleder og assisterende bygherrerådgiver med fokus på arkitektur og proces. Vi har været brugernes advokat og talerør i hele processen fra den tidlige programmering i 2013, gennem totalentreprise, projektering og udførelse, gennem inventarudbud og udvikling lige frem til ibrugtagning og indvielse i november 2017.

Multikulturhus Sønderborg er udført i totalentreprise af Hoffmann, AART architects, ZENI arkitekter og NIRAS.

Det udvidede inventarprojekt er udført i totalrådgivning af AART architects sammen med ZENI arkitekter, Signe Bjerregaard (Wayfinding) og Alexandra Instituttet (Interaktive installationer). Se Alexandra Instituttets film om de interaktive installationer her.

Indstillet til Renoverprisen 2018
Som ét ud af 182 indstillede projekter er det nye multikulturhus i Sønderborg blandt de seks finalister, der er nomineret til Renoverprisen 2018. Læs mere om begrundelsen for nomineringen her.