Sønderborg Multikulturhus - Fleksibelt hus til alle

Bygherre:
Sønderborg Kommune

Adresse:
Nørre Hanvnegade 66, Sønderborg

Type:
Nyt multikulturhus; bibliotek, kunstskole, Center for Kultur (Sønderborg Kommune), turistkontor m.m.

Ydelse:
Bygherrerådgivning som underrådgiver; Arkitektrådgivning, brugerproces, programmering, inventarprogrammering, udbud og bedømmelse

Areal:
5.500 m² (4.300 m² nybyg + 1.200 m² ombyg af ekst. pakhus)

Byggesum:
95 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
COWI

År:
2013-2017 (igangværende)

Multikulturhuset
Pluskontoret Arkitekter har som bygherrerådgiver været med til at forme visionerne for det nye multikulturhus og sætte rammerne for et yderst fleksibelt hus, hvor råhuset og den efterfølgende aptering, ruminstallationer og inventar muliggør skiftende iscenesættelse.

Multikulturhuset, der skabes gennem nybygning og transformation af et eksisterende pakhus, placeres på nordhavnen i Sønderborg som nabo til Sønderborg Kunsthal, et stort hotel med vandland og fodgængerbro til Alsion – alle projekter, der er i støbeskeen. Huset vil være et naturligt samlingssted for byens borgere, som på helt uformel vis danner rammen om dagligdagen og sætter lokalsamfundet i udvikling. Det vil være et sted hvor læring, kultur og formidling eksisterer på tværs af de traditionelle opdelinger mellem institutioner og organisationer – en udviklingsdynamo for byen og regionen.

Visionen for Multikulturhuset på havnen er at samle en række kultur- og turismeinstitutioner under ét tag. Gennem udviklingen af nye former for samarbejde, synergi imellem organisationerne samt optimal udnyttelse af faciliteterne er det tanken at øge udbyttet for både brugere og organisationer. Huset vil understøtte en lang række aktiviteter i regionens kunstmiljø for borgere og turister herunder informationssøgning, foredrag, kurser, kunstudvikling og -udstilling, events og koncerter samt leg og andre aktiviteter som pirrer nysgerrigheden og udfordrer sindet på nye måder og med nye indtryk og sammenhænge. Alle parter vil opnå et større udbytte. 2+2>4.

Fleksibelt hus med rum for alle
Multikulturhuset etableres som et super fleksibelt hus. I første stade etableres et råhus og de mest permanente funktioner og rum. Aptering, ruminstallationer og inventar etableres som et udvidet inventarprojekt. Det er forventningen at disse rammer vil udmønte sig i et spektakulært og dynamisk byggeri.

Multikulturhuset vil rumme kunstskole, bibliotek herunder en afdeling af det tyske bibliotek, café, turistinformation og Center for kultur. Sønderborg Kommune lægger vægt på, at der skal være rum for alle, at huset skal være et kultur- og læringssted, der også har rum til de af os, der har særlige behov og ideer.