Skovbrynet, Fyns Almennyttige Boligselskab - 56 nye almene boliger

Bygherre:
Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)

Adresse:
Kranvejen, 5000 Odense

Projekt:
Nybygning, almene lavenergi-boliger / Energiklasse 2015 (opført som lavenergiklasse 1)

Ydelse:
Arkitektrådgivning, projektering og fagtilsyn.

Areal:
5800 m², 56 boliger (heraf 40 tilgængelige) + fælleshus

Byggesum:
71 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Dansk Boligbyg, Oluf Jørgensen, byMUNCH

År:
2010-2012

Præmieringer:
Odense Kommunes Arkitekturpris 2013
Byforeningen for Odense “Odin-prisen” 2012

Nyt alment boligområde – tildelt Odense Kommunes arkitekturpris 2013
Projektet Skovbrynet søger med sin høje lavenergiklasse og bæredygtige tilgang at kombinere pragmatikken og poesien, fornuften og det smukke for derigennem at skabe ansvarlige og forbilledlige huse, som kan være med til at vise vejen for energirigtigt og konkurrencedygtigt alment boligbyggeri i fremtiden.

Projektet består af 56 boliger fordelt på 4 boligtyper på 101-115 m2 i 1-3 plan, der er landskabeligt placeret, så fællesområder og grønne arealer prioriteres. Med Skibhusskoven som nærmeste nabo er det oplagt at trække naturen med ind i bebyggelsen.

Klar bæredygtig strategi
Projektet hviler på en klar bæredygtig strategi, der kombinerer energioptimering, rationel byggeteknik, præfabrikation og genbrug, og det viser, at sammenstillingen af disse elementer ikke behøver at være på bekostning af ønsket om karakterskabende lavenergi-arkitektur.

Projektet søger at optimere den enkelte bolig, så lavenergistatus, byggeteknik, anlægs- og driftsøkonomi arbejdes sammen i en helhed. Det samlede overfladeareal er minimeret uden at gå på kompromis med et varieret facadeudtryk, og fremspring i murværk, murvinger samt indeliggende altaner er givet en energimæssigt hensigtsmæssig form. Det har, udover lavt energiforbrug samt en sikker og rationel byggeteknik, medført en klar og veldefineret arkitektur, der med sit facademæssige hierarki, gavner såvel bebyggelsens samlede udtryk som den enkelte bolig.

Publikationer:
Byggeskadefondens “Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri”