Seniorbofællesskabet Sundbakken - OK-Fondens selvejende ældreboliginstitution

Bygherre:
OK-Fonden

Adresse:
Sundbakken 16, Horsens

Type:
Nyt seniorbofællesskab med 30 almene boliger og et fælleshus

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise; skitsering, projektering, brugerproces, fagtilsyn. 1. plads i totalentreprisekonkurrence.

Areal:
2590 m² inkl. 170 m² fælleshus

Byggesum:
32,7 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Dansk Boligbyg, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

År:
2017-2019

Kategorier:
Seniorbolig, seniorbofællesskab, almene boliger, fælleshus

Fællesskab med plads til individualitet

Boligprojektet Sundbakken handler om naboskab, fællesskab og venskab, og bofællesskabet får en ganske særlig placering i Horsens, tæt på fjorden og Nørrestrand. Bebyggelsen er nærmest en lille bydel med forskellige boliger i små huse placeret omkring et gårdrum med grønne opholdsmuligheder, et fælleshus og haver.

Boligerne er placeret omkring gårdrummet i 5 enheder med 6 boliger i hver – 3 boliger i stueplan med direkte adgang til have og 3 boliger på 1. sal med stor syd- eller sydvest-vendt altan. Samtlige boligenheder på 1. sal har altangang, der bidrager aktivt til synligheden beboerne imellem og til uformelle møder og mindre former for ophold.

Den indbyrdes placering og bebyggelsens små forskydninger gør, at oplevelsen, udsynet og dagslyset i boligerne vil være meget varieret, og man kan derfor sige, at Sundbakken faktisk består af 30 forskellige boliger.

Fælles for alle boligenheder er bygningsintegrerede elevatorer og skurfunktioner, så disse elementer ikke står i vejen for ønsket om størst mulig sigtbarhed i gårdrummet. Derudover optager de ikke unødig plads i det åbne areal, og placeringen sikrer sikrer et minimalt driftsbehov.

Projektet vandt på arkitektur, funktion og kvalitet, der får rosende ord i dommerbetænkningen:

”Et rigtig flot projekt, der tager sit udgangspunkt i at ville skabe en ny bydel; at være en del af noget større, men samtidig at have sin egen karakter. Projektet viser, at man har arbejdet indgående med en nedskalering, ved at hver boligenhed i bebyggelsen fortander sig. Dette hovedgreb skaber plads til mange unikke og indholdsrige uderum for store og små fællesskaber, samtidig med at der er skabt gode private haver, terrasser og altaner. Samtidig indpasser bebyggelsen sig respektfuldt til nærmiljøet med sin ”lille skala”, der også overordnet holder en god respektafstand til sine nærmeste naboer. (…)

Projektet udstråler kvalitet og vil med sit venlige og imødekommende udtryk være et attraktivt sted at bo.”