Seniorbofællesskabet Lindevænget, Hald Ege - 21 nye almene boliger

Bygherre:
Boligselskabet VIBORG

Adresse:
Lindevænget 2-44, Hald Ege

Type:
Nyt seniorbofællesskab med 21 almene boliger og et fælleshus

Ydelse:
Bygherrerådgivning og arkitektrådgivning, skitsering, projektering, brugerinddragelse, IKT-ledelse og udbud i totalentreprise / Energiklasse 2015

Areal:
2100 m² boligareal, 150 m² fælleshus

Byggesum:
ca. 23 mio. kr.

År:
2017-2019

Kategorier:
Seniorbolig, seniorbofællesskab, almene boliger, fælleshus

Seniorbofællesskab i skønne omgivelser
Seniorbofællesskabet Lindevænget handler om en gruppe mennesker, som ønsker at bo med godt naboskab, fælleskab og venskab. Seniorfælleskabet i Hald Ege ligger i et naturskønt område, som grænser op mod en fredskov, og den eksisterende bebyggelse i området er bevaringsværdige bygninger opført i 1917. Disse bygninger blev opført af lokale håndværkere, som satte en ære i at bruge gode materialer og godt håndværk. Bygningerne blev efter opførelsen brugt til lazaretlejr for krigsinvalider fra 1. verdenskrig.

Boligerne ligger som en randbebyggelse omkring et stort grønt gårdrum, hvor der er opholdsmuligheder, fælleshus og store grønne fællesarealer. Boligerne er placeret omkring gårdrummet i 5 enheder med 3-6 boliger i hver. Alle boliger er i ét plan og varierer i størrelser fra 85-115 m². Alle boliger har mod gårdrummet en privat gårdhave, som ligger i umiddelbart forlængelse af carport og skur – omkranset af hegn og hække. På den anden side har alle boligerne terrasser og en lille have, som er i varierende størrelse alt efter
boligens størrelse.

2-, 3- og 4-værelseslejligheder
Alle boliger har gode dagslysforhold, opholdsrummene (køkken/stue) er gennemlyste. I opholdsrummet er loftet ført til kip, så der er mulighed for at etablere ovenlysvinduer. I 2-værelses boligerne er brygges en integreret del i badeværelset, mens øvrige boliger har selvstændigt brygges som et fleksibelt rum. I boligernes midte ligger en gennemgående funktionsvæg, hvor der er god opbevaringsplads, skabsplads samt plads til teknik mv. Boligerne har gode udeopholds arealer på begge sider – gårdhave med skur samt terrasse og lille have.

Fælleshus
Fælleshuset er tænkt som et aktivt omdrejningspunkt for fællesskabet i bebyggelsen. Huset er indrettet med mulighed for at huse ca. 50 spisende gæster. Der er etableret to gæsteværelser med direkte adgang til badeværelser. Fælleshuset har terrasser mod alle fire verdenshjørner, hvor der er mulighed for hygge
og ophold for bebyggelsens beboere.

Brugerinddragelse
Pluskontoret har gennemført en brugerinddragelsesproces med de kommende beboere, som har haft stor indflydelse på udformningen af deres kommende hjem.

Pluskontoret har formået at nå de fremmødte beboere på en helt uovertruffen måde. De har hørt de ønsker og forbehold, beboerne har fremsat i processen, og på bedste vis fået indarbejdet disse input i projektet. Desuden har Pluskontoret været fantastisk gode til at formidle projektet på møderne og tage dialogen med beboerne undervejs“, udtaler Dianna Handberg, Boligselskabet VIBORG.