Rambøll Esbjerg - Nyt firmadomicil

Bygherre:
PFA Ejendomme og CASA, Rambøll Esbjerg (lejer)

Adresse:
Bavnehøjvej, Esbjerg

Projekt:
Nyt firmadomicil / Energiklasse 2020 / DGNB Guld-certificering

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise. Konkurrenceforslag, projektering, projektledelse på arkitektydelser, indretning af arbejdsmiljø, fagtilsyn

Areal:
11.111 m² / 450 arbejdspladser

Byggesum:
Ca. 200 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
CASA, Transform, Rambøll

År:
2014-2017 (ibrugtaget)

Fotos:
Rasmus Hjortshøj

Rambøll Esbjerg – nyt domicil
Rambøll Esbjerg ønsker at samle afdelingerne Wind, Oil&Gas og Building i et samlet domicil, der skaber fysisk og faglig synergieffekt mellem afdelingerne og samtidig udtrykker Rambølls virksomhedsprofil.

Pluskontoret Arkitekter har gennem en årrække fungeret som lejerådgivere for Rambøll og opfører nu Rambølls nye firmadomicil, som er placeret på overgangen mellem havn og by i Esbjerg. Bygningen har en markant bæredygtig profil og opføres i energiklasse 2020 og DGNB-certificeres til guld.  Bygningen på 7 etager er opdelt i 3 vinger – som Rambølls tre hovedafdelinger – med et samlende atrium i midten, der forbinder alle afdelinger.

Hypermoderne kontorarbejdsplads
Rambølls nye domicil vil fungere som en hypermoderne kontorarbejdsplads, hvor medarbejderne kan veksle mellem en lang række arbejdssituationer. I vindueszonerne er placeret åbne, lyse kontorarealer, mens midterzonen rummer stillerum, møde/projektrum, fagbibliotek og såkaldte ”touch-down” pladser, hvor medarbejdere fra andre afdelinger eller besøgende kan kobles på netværk og arbejde nogle timer.

Omkring det centrale atrium findes kaffebar, mulighed for uformelle møder, teamsamling og vidensudveksling, ”summepladser” samt en ”telefonvæg”, hvor man kan føre længere samtaler uden at forstyrre kolleger i de åbne kontorarealer.

Stueetagen har en transparent og offentlig karakter, hvor kantine/café, eksterne møde- og undervisningsrum og lounge skaber aktivitet og liv. Her findes også modtagelse og information for husets besøgende, der kan vente i det høje atrium, før de ledes videre op i bygningen.

Høj bæredygtig profil – DGNB Guld
Det samlede domicil med centrale funktioner, varierede arbejdsmiljøer og udearealer i  terræn og på tagterrasse er blevet certificeret til DGNB-Guld.

Det betyder dokumentation for en lang række bæredygtige tiltag, der sikrer fokus på alt fra materialevalg og indeklima til sociale aspekter, arbejdsmiljø og naturligvis det daglige forbrug i huset som helhed.

DGNB-certificeringen tager også højde for domicilets placering i byen med eksempelvis afstand til kollektiv trafik, kulturelle tilbud og indkøbsmuligheder i nær afstand som udslagsgivende faktorer.