Erlev Skole - Ny skole i Haderslev med fokus på bevægelse og sundhed

Bygherre:
Haderslev Kommune

Adresse:
Erlev, 6100 Haderslev

Type:
Ny folkeskole til ca. 500 elever fra 0.-6. klasse

Ydelse:
Bygherrerådgivning som underrådgiver: Brugerproces, arkitektrådgivning, programmering, udbud i projektkonkurrence, bedømmelse og valg af totalrådgiver, kvalitetssikring under projektering og udførelse

Areal:
Ca. 6.500 m²

Byggesum:
Ca. 83 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Kuben Management, Arne Elkjær, Autens

År:
2016-2020

Fotos:
Niels Nygaard & Thomas Mølvig

Præmiering: Erlev Skole er kåret til Årets Skolebyggeri 2021

Erlev Skole – ny Skole i Haderslev Syd 

Pluskontoret har sammen med Kuben Management, Arne Elkjær og Autens varetaget bygherrerådgivning ifm. projektafklaring og opførelse af en ny folkeskole til ca. 500 elever fra 0.-6. klasse i Haderslev Syd.

Erlev Skole i Haderslev Syd står på et grundlag af 4 stærke og nytænkende værdier, der bl.a. tager udgangspunkt i new zealandske principper om personaliseret læring og fleksible, åbne læringsmiljøer:

• Årgangsundervisning i alle fag. Omlægningen fra klasseundervisning til årgangsundervisning har betydning for både hjemmeområder, fagmiljøer samt for miljøer til personalets forberedelse og samarbejde.

• Bevægelse for alle – på flest mulige steder og på flest mulige måder og gerne integreret i anden undervisning.

• LOMA – en integreret tilgang til skolemad, der omfatter sundhedsfremme, læring og bæredygtig udvikling baseret på lokale fødevarer. Forudsætter et produktionskøkken.

• Adgang til naturen. Der skal være direkte kontakt til naturen/udearealer fra flest mulige lokaler på skolen. Udearealerne skal være egnet til at understøtte, at undervisningen også kan foregå udendørs.

Idégrundlaget er udviklet gennem en længere inddragende proces, der bl.a. har omfattet studieture og workshopforløb for styregruppe, ledelse, medarbejdere, relevante aktører og øvrige interesserede.

Årgangsklynger
Den nye skole indrettes med 7 årgangsklynger, en klynge pr. årgang fra 0. klasse til 6. klasse. En årgangsklynge er et varieret læringsmiljø, til de max 70 børn der er på årgangen, herunder åbne og lukkede rum, store og små rum eksempelvis: fordybelsesrum (25 personer), grupperum (2-4 pers.), samlingsrum med scene (70 pers.), celle til samling (25 pers.), værkstedszone, gruppearbejdspladser, hule eller hems, hyggesteder, depot og adgang til det fri.

Det varierede læringsmiljø vil åbne op for muligheder vi ikke kender ret meget til i de danske skoler – herunder formidling, fordybelse, projektundervisning, niveaudeling af årgangen, inklusion af elever med særlige behov mm.

Faglokaler
Faglokalerne nytænkes ligesom årgangsmiljøerne. De traditionelle faglokaler som håndarbejde, billedkunst og naturteknologi udgår til fordel for et fleksibelt multiværksted, der kan huse en hel årgang og hvor der undervises i fagene Billedkunst, Naturteknologi samt Håndværk og design.

Idræt og bevægelse
Idræt har en helt særlig status på skolen. Bevægelse er for alle og sker overalt på skolen. Bevægelse foregår ikke bare i multisalene, men på 100 forskellige måder, på vejen til og fra skole, i undervisningen, ude, inde – i overgangene mellem rum, i fællesarealer i læringsmiljøer. Bevægelser er en integreret del af den nye måde at undervise på. Derfor er det så vigtigt at der etableres mange muligheder for at gøre det på.

Bevægelse og sundhed hænger nøje sammen med skolens ønske om at være en LOMA skole.

LOMA (lokal mad)
Servering af varm mad fra skolens produktionskøkken er en vigtig del af LOMA strategien (lokal mad). Sund mad der produceres i husets hjerte, dufter og skaber appetit på mad og på livet. Samtidig etableres produktionskøkkenet således at det kan fungere som madkundskabslokale f.eks. i emneuger. Dermed vil børnene få ejerskab til LOMA.

Projektet og processen kan følges på en særlig projekthjemmeside: https://www.haderslevsyd.info/

Visualisering nederst: Arkitema Architects