Liseborg Bakke - 55 lavenergi rækkehuse

BYGHERRE:
Boligselskabet VIBORG

ADRESSE:
Liseborg Bakke, 8800 Viborg

TYPE:
Opførelse af nyt alment boligområde

YDELSE:
Bygherrerådgivning: Arkitektrådgivning, programmering, udbud, bedømmelse og kontrahering, projektopfølgning under projektering og udførelse

AREAL:
55 rækkehuse

BYGGESUM:
63,5 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
d.a.i. arkitekter ingeniører

ÅR:
2014-2017 (ibrugtaget)

På en ny-udstykning i Viborg er opført 55 lavenergi rækkehuse for Boligselskabet VIBORG. Rækkehusene er udført i én etage i fire forskellige størrelser, 90-115 m², og overholder energiklasse 2015 alene ved passive tiltag. Bebyggelsen er opført i 3 etaper.

Der er etableret et attraktivt boligområde med funktionelle, tilgængelige og indbydende boliger med et højt kvalitetsniveau i materialevalget og et gennemarbejdet/overbevisende arkitektonisk udtryk.

Der er indgået en social partnerskabsaftale med Viborg Kommune, der betyder, at boligerne er indrettet, så beboere kan bo længst muligt i eget hjem. Dette betyder, at de enkelte boliger er indrettet med stor fokus på tilgængelighed.

Bygherrerådgivning 
Pluskontoret varetog bygherrerådgivningen i forbindelse med programmering og udbud af opgaven i totalentreprise. Gennem en møderække med bygherren er udarbejdet byggeprogram som grundlag for projektet. Udbud samt al kommunikation med de konkurrerende teams er foregået digitalt via projektweb.