Liseborg Bakke - 55 lavenergi rækkehuse

BYGHERRE:
Boligselskabet VIBORG

ADRESSE:
Liseborg Bakke, 8800 Viborg

TYPE:
Opførelse af nyt alment boligområde

YDELSE:
Bygherrerådgivning: Arkitektrådgivning, programmering, udbud, bedømmelse og kontrahering, projektopfølgning under projektering og udførelse

AREAL:
55 rækkehuse

BYGGESUM:
63,5 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
d.a.i. arkitekter ingeniører

ÅR:
2014-2017 (igangværende)

På en ny-udstykning i Viborg opføres 55 lavenergi rækkehuse for Boligselskabet VIBORG. Rækkehusene udføres i én etage i fire forskellige størrelser, 90-115 m2, og skal kunne overholde energiklasse 2015 alene ved passive tiltag. Bebyggelsen opføres i 3 etaper, der forventes igangsat i forlængelse af hinanden.

Det er Boligselskabet VIBORGs hensigt, at etablere et attraktivt boligområde med funktionelle, tilgængelige og indbydende boliger med et højt kvalitetsniveau i materialevalget og gennemarbejdet/overbevisende arkitektonisk udtryk.

Der er indgået en social partnerskabsaftale med Viborg Kommune, der betyder at boligerne skal indrettes, så beboere kan bo længst muligt i eget hjem. Dette betyder at de enkelte boliger skal indrettes med stor fokus på tilgængelighed.

Bygherrerådgivning – Pluskontoret Arkitekter
Projektet er udbudt i totalentreprisekonkurrence på baggrund af prækvalifikation. Det vindende totalentrepriseteam er valgt ud fra kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” ud fra delkriterierne ”Pris”, ”Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi samt tilbudt kvalitet” samt ”Organisation og proces”.

Pluskontoret varetager bygherrerådgivningen i forbindelse med programmering og udbud af opgaven. Gennem en møderække med bygherren er udarbejdet byggeprogram som grundlag for projektet.

Udbud samt al kommunikation med de konkurrerende teams er foregået digitalt via projektweb.