Langenæs Børneunivers - Dagtilbud og indskoling i Aarhus

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Langenæsstien, Aarhus C

Type:
Nybyggeri af børnemiljø med dagtilbud, indskoling og personalefaciliteter

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, hoveddisponering, udarbejdelse af lokalplan, brugerproces, budgetstyring, programmering, projektering, udbud i fagentrepriser, fagtilsyn og projektopfølgning

Areal:
2.700 m²

Byggesum:
46 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Orbicon

År:
2013-2017 (under udførelse)

Langenæsbyggeriet
Projektet omfatter opførelse af en ny dagtilbudsafdeling, indskolingsafdeling, SFO og lærerforberedelse – til i alt ca. 300 børn – i tilknytning til eksisterende institutioner på Langenæsstien og Læssøesgade Skole. Langenæsbyggeriet opføres som et selvstændigt bygningsanlæg umiddelbart syd for det eksisterende byggeri. Det opføres som en samling af 5 sammenbyggede og forskudte længebygninger i 1-2 etager. Med bebyggelsesprincippet bygges der videre på den eksisterende arkitektur.

Centralt fællesrum – hjertet i Langenæsbyggeriet
Det nye byggeri centreres omkring et fællesområde i to plan, der er hjertet i Langenæsbyggeriet. I stueplan er der adgang til de forskellige afdelinger – indskoling, dagtilbud, personalefaciliteter samt produktionskøkken. På 1. sal etableres et mindre bibliotek og lektiecafé på et udvidet balkonområde. Omkring fællesrummet er placeret musik- og motorikrum, kreativt værksted, sciencelab og pædagogisk køkken. Trappen til 1. sal udformes som et multianvendligt projekt-/legelandskab.

Nærmiljøer
Forbindelsesarealerne i dagtilbud og indskoling benyttes til garderober og ophold og udformes med at væld af små nicher og rumligheder. Glaspartier skaber gennemsigtighed og synlighed af aktiviteter i de tilstødende lokaler. I stamlokaler og basisrum præges rummene af siddekarme og fortælletrapper mod vinduesfacaden.

Udearealer til leg og læring
Mellem nye og eksisterende bygninger skabes et pædagogisk uderum, der indbyder til leg og aktiviteter med grafisk belægning, siddetrappe og mulighed for udeundervisning.