Langenæs Børneby - Dagtilbud og indskoling i Aarhus

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Langenæsstien, Aarhus C

Type:
Nybyggeri af børnemiljø med dagtilbud, indskoling og personalefaciliteter. Nomineret til Årets Skolebyggeri 2017.

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, hoveddisponering, udarbejdelse af lokalplan, brugerproces, budgetstyring, programmering, projektering, udbud i fagentrepriser, fagtilsyn og projektopfølgning

Areal:
2.700 m²

Byggesum:
46 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Orbicon

År:
2013-2017

Foto og film:
Jesper Balleby

Projektet omfatter opførelse af en ny dagtilbudsafdeling, indskolingsafdeling, SFO og lærerforberedelse – til i alt ca. 300 børn – i tilknytning til eksisterende institutioner på Langenæsstien og Læssøesgade Skole. Langenæsbyggeriet opføres som et selvstændigt bygningsanlæg umiddelbart syd for det eksisterende byggeri. Det opføres som en samling af 5 sammenbyggede og forskudte længebygninger i 1-2 etager. Med bebyggelsesprincippet bygges der videre på den eksisterende arkitektur.

Centralt fællesrum – hjertet i Langenæs Børneby
Det nye byggeri centreres omkring et fællesområde i to plan, der er hjertet i Langenæsbyggeriet. I stueplan er der adgang til de forskellige afdelinger – indskoling, dagtilbud, personalefaciliteter samt produktionskøkken. På 1. sal etableres et mindre bibliotek og lektiecafé på et udvidet balkonområde. Omkring fællesrummet er placeret musik- og motorikrum, kreativt værksted, sciencelab og pædagogisk køkken. Trappen til 1. sal udformes som et multianvendligt projekt-/legelandskab.

Nærmiljøer
Forbindelsesarealerne i dagtilbud og indskoling benyttes til garderober og ophold og udformes med at væld af små nicher og rumligheder. Glaspartier skaber gennemsigtighed og synlighed af aktiviteter i de tilstødende lokaler. I stamlokaler og basisrum præges rummene af siddekarme og fortælletrapper mod vinduesfacaden.

Udearealer til leg og læring
Mellem nye og eksisterende bygninger skabes et pædagogisk uderum, der indbyder til leg og aktiviteter med grafisk belægning, siddetrappe og mulighed for udeundervisning.

Film
Se en dronefilm af Langenæs Børneby her.

Nomineret til Årets Skolebyggeri 2017
Langenæs Børneby var blandt de fem projekter ud af flere hundrede, der gik videre i konkurrencen om at vinde titlen Årets Skolebyggeri 2017. I begrundelsen for nomineringen lyder det bl.a.

“Et stilfærdigt byggeri i traditionel udformning, men godt tilpasset børn og omgivelser. Planløsningerne er enkle med et tiltalende centralrum.”

“Man har skabt nogle åbne rum, som alligevel er trygge og nære, således at skolen på en gang åbner op for nye fællesskaber, men samtidig kan være med til at fastholde noget velkendt, som man som barn og ungt menneske særligt har brug for. Der arbejdes med en spændende helhed igennem hele bygningen, og materialevalget er umiddelbart lovende, dynamisk og dog i et naturligt præg.”

“Det er en stor kvalitet, at man har afholdt sig fra at tale til (tale ’ned’ til) eleverne gennem (skrigende) primær-/pangfarver. Der ser ud til at være nogle gode skalaspring i bygningen. Det ser ud til, at akustik blandt andet er reguleret ved hjælp af naturmaterialer, hvilket også er et plus.”