Frederiksbjerg Skole - Ny midtbyskole i Aarhus

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Skt. Anna Gade 38-40, Aarhus C

Type:
Ny folkeskole, ungemiljø og daginstitution.

Ydelse:
Akitektfaglig bygherrerådgivning: Brugerproces, arkitektrådgivning, programmering, udbud i totalentreprise, bedømmelse, projektopfølgning og bygherretilsyn

Areal:
15.000 m2

Byggesum:
260 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
COWI (Bygherrerådgiver), Learning Spaces, Schønherr

År:
2011-2016

Foto:
Jesper Balleby

 

 

Præmieringer:
Årets Byggeri 2016
Årets Skolebyggeri 2016
Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2017

Ny prisvindende midtbyskole
Frederiksbjerg Skole er et nyt sammenhængende børne- og ungemiljø på Frederiksbjerg midt i Aarhus. Visionen var at skabe fremtidens skole som kernen i børne- og ungemiljøet på grunden hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole tidligere lå. Miljøet rummer en ny folkeskole med plads til 920 elever, SFO, Frederiksbjerg Fritidsklub, den pædagogisk ledede legeplads Skolemarken samt en børnehave med tre grupper og skal være bydelens nye samlingspunkt.

Interessentinddragelse
Pluskontoret har, i team COWI, varetaget bygherrerådgivning med fokus på inddragelse af bydelen, brugerne og kommunen. Processen har sigtet mod at skabe en lærende bydel i vores fremtidige kultur- og videnssamfund. Parallelt med udviklingen af byggeprogrammet er der foregået en serie af bredere, involverende offentlige events under overskriften ’Public events 1:1 i øjenhøjde’. Eksempler herpå er en digital informationsbase, ”vi tegner” på byggepladsen og ”rollespil år 2016” på byggepladsen.

Inspirerende og udviklende brugerproces
Pluskontoret har været med til at definere og forme den moderne folkeskole i samarbejde med bygherre og brugere. Projektets mange aktører er alle hørt i den omfattende brugerproces, og ønsker og behov er indarbejdet i det innovative programmeringsarbejde.Brugernes og forvaltningernes mange kompetencer er blevet inddraget i processen frem mod byggeprogrammet. Der er taget afsæt i syv supportteams og tværgående temaarbejdsgruppper. Derved er skabt direkte, operationelle arbejdsfora for udredning og anbefalinger vedrørende funktioner, indretning og materialer. Pluskontoret har desuden varetaget projektopfølgning med fokus på opfyldelse af byggeprogrammets krav under projekteringen. Skolen er udført i totalentreprise af Hoffmann, Henning Larsen, GPP, Møller & Grønborg og NIRAS.

Processen beskrives og evalueres i to online foldere på issuu
“Fremtidens skole bygger på solid inddragelse”: I folderen videregiver Pluskontoret Arkitekter nogle af erfaringerne og guldkornene fra den omfattende og visionære brugerproces, der udgjorde fundamentet for det fremsynede projekt og dannede byggestenene til Frederiksbjerg Skole. Læs folderen her.

“1 års eftersyn af processen der skabte Frederiksbjerg Skole”: Et år efter indvielsen kaster vi et blik tilbage på processen, der skabte Frederiksbjerg Skole for at reflektere samt evaluere: Hvad har været godt og, hvad var mindre godt? Nærværende folder er en evaluering udført af COWI, Aarhus Kommune og Pluskontoret Arkitekter. Evalueringen er udført som et internt læringsværktøj samt en måde at give processens erfaring videre på. Læs folderen her

Prisvindende byggeri
Frederiksbjerg Skole er kåret til Årets Byggeri 2016 og Årets Skolebyggeri 2016 og modtager af Aarhus Kommunes arkitekturpris i 2017.

”En sund sjæl i et sundt legeme – Frederiksbjerg Skole giver den klassiske sentens en ny og aktuel fortolkning. Som inspirerende ramme for en moderne folkeskole, der både hylder faglig læring og fysisk aktivitet. Begge dele er fundamentale for et godt, langt voksenliv, og Frederiksbjerg Skole har nu alle forudsætninger for at give sine elever et godt afsæt i livet – dermed opfylder skolen på fornemmeste vis sit ansvar for samfund og individ samtidig med, at den fører an i udviklingen af vores folkeskole,” lyder det fra dommerkomiteen i Årets Byggeri.

Publikationer:
“Fremtidens skole bygger på solid inddragelse”
“1 års eftersyn af processen der skabte Frederiksbjerg Skole”