Daginstitution i Tjæreborg - Bæredygtig byudvikling

Bygherre:
Esbjerg Kommune

Adresse:
Kærvej 5, 6731 Tjæreborg

Projekt:
Ny integreret daginstitution til 128 børn

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, skitsering, projektering, udbud i hovedentreprise, projektopfølgning, fagtilsyn

Areal:
1.280 m² bygning på 6.000 m² grund

Byggesum:
17,8 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
D.A.I.

År:
2015-2017 (igangværende)

Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg
I et nyt boligområde i Tjæreborg opføres en integreret bæredygtig daginstitution til ca. 130 børn som erstatning for to eksisterende institutioner i byen. Bæredygtighed er et særligt fokusområde i byudviklingen i Tjæreborg, og under projektudarbejdelsen er der arbejdet med at identificere bæredygtige tiltag, der giver værdi i hverdagen for børn og pædagoger under hensyntagen til projektets økonomi.

Tiltag, der søges indarbejdet er bl.a.: Anvendelse af genbrugsmaterialer, synliggørelse af affaldshåndtering som pædagogisk element, synlig regnvandsafledning, energihytte, materialestation for byggeriets restmaterialer til projekter med børnene, solceller, energiklasse 2020 og grønt tag.

Daginstitutionen er udformet som tre bygningsvolumener, der sammenbindes af lette vindfang. Børnehave og vuggestue indrettes i hver sin afdeling og samles omkring fællesrum og personalefaciliteter. Der etableres desuden ankomst- og parkeringsområde og en stor indhegnet legeplads til daginstitutionen.

Landskab og udearealer
Legepladsen inddeles i forskellige legeafdelinger. Motorikpladsen indrettes med faldunderlag og redskaber til at klatre, rutsje, gynge og balancere på. Tættest på vuggestuen er en mindre afdeling til de små børn. Ud for grupperummene er der mindre terrasser til ophold og leg.

Mooncarbanen er en asfalteret bane til små køretøjer, stylter og rulleskøjter. Det store redskabsskur placeres sammen med mooncarbanen. Et areal med plan græsplæne kan bruges til boldspil og leg. Overskudsjord fra byggeriet bygges op som en bakke mod syd; en udsigtshøj og om vinteren kælkebakke på skråningen mod nord. De øvrige skråninger beplantes tæt med varierende træer og buske til en huleskov med bund af enggræs.