18. oktober 2021

Tornhøjgaardparken modtager Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2021

Vi er utrolig stolte af, at vores projekt ”Tornhøjgaardparken” i Aalborg øst i fredags modtog Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2021 for ”Boligbebyggelse med attraktive uderum, der er fint tilpasset til stedet”.

Tornhøjgaardparken er en ny bydel i Aalborg Øst og består af både almene boliger, private boliger, en dagligvarebutik, café og byttebørs. Bygherre på Tornhøjgaardparken, som stod klar til indflytning i begyndelsen af 2021, er Himmerland Boligforening, Projektas A/S og Lidl Danmark og projektet er udført i totalentreprise af Dansk Boligbyg, Pluskontoret Arkitekter og Sweco.

Aalborg Kommunes begrundelse for tildelingen af prisen lyder ”Tornhøjgaardparken er et godt eksempel på et sammenhængende etagebyggeri, der er tilpasset til stedet, især ift. højder og placering i terrænet. Herudover er der skabt et fint udemiljø i tilknytning til boligerne, hvor det store terrænspring er udnyttet til at skabe en god differentiering mellem semioffentlige og private arealer.”


På billedet herover tildeles prisen fra Aalborg Kommune til dele af teamet bag Tornhøjgaardparken

En ny bydel i Aalborg Øst
Den nye bebyggelse, bestående af rækkehuse med tagterrasser, etageboliger og supermarked samt café, grupperer sig på tre byggefelter, således, at der opstår ydre aktive gadeforløb, et torv, forskellige opholdsmuligheder, stiforbindelser, visuelle sigtelinjer og indre gårdrum i en varieret karakter. To af byggefelterne er omgivet af intime boliggader og fremstår som grønne veldefinerede halvåbne karréstrukturer med forløb af indre stiforbindelser samt akser til Tornhøj Have. Det tredje byggefelt ses forstadsurbant og åbner op og inviterer detailhandelen og Astrupstiens puls ind i bebyggelsen.

På det nye torv er caféen placeret, som en unik fritliggende bygning, beklædt med sort træ. Den bliver omdrejningspunkt for livet i gaderummet og formidler den rekreative sammenbinding til Tornhøj Have samt rammer den menneskelige skala i Astrupstien. Som forbindelse mellem torvet og Lidl er der etableret et tårn, der samtidigt bliver en områdeattractor med udsigtsplatform og legefaciliteter. I forbindelse med Lidl er der desuden etableret en byttebørs, hvor overskudsfødevarer mv. og brugte sager kan indgå i et byttefællesskab for hele området.

Bebyggelsen er primært opført i tegl suppleret med pladebeklædning i kobberpatineret aluminium, skure er beklædt med træ og alle synlige tagflader er belagt med mossedum. Alle materialer er i høj kvalitet og har en varm, indbydende karakter og en høj grad af taktilitet, som tillige er valgt med øje for robusthed og langtidsholdbare og driftsvenlige løsninger.

Klik på linket her for at læse mere om projektet.