Ungdomsboliger på Godsbanen i Aarhus - AAB Aarhus og Kollegiekontoret Aarhus

Bygherre:
AAB Aarhus og Kollegiekontoret Aarhus

Adresse:
Godsbanearealet, Aarhus

Projekt:
Ungdomsboliger i etagebebyggelse centralt i Aarhus

Ydelse:
Arkitektrådgivning i TE; Konkurrenceforslag

Areal:
228 ungdomsboliger (AAB) og 120 kollegieboliger (KollegieKontoret)

Byggesum:
240 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
JFP, KAAI, Arkplan

År:
2016-2017 (3-faset totalentreprisekonkurrence)

Visionen – Ny kollegiebebyggelse på godsbanearealet
Godsbanekollegiet, GODSet som vi har brugt som en arbejdstitel, skabes af 5 vigtige og klare arkitektoniske og sociale elementer:
GRADER AF FÆLLESSKABER – både byen & boligen
NY BYTOPOLOGI – den transformerede karré
VARIEREDE BYGNINGSVOLUMINER – matcher lokal området
KVALITATIV MATERIALITET – den menneskelige skala
LEVENDE KANTZONER – bløde & grønne overgange

Mange skalaer af fællesskaber
Der fokuseres i det nye Godsbanekollegie, GODSet, på flere former for samlingssteder og fællesskaber.
Der er fællesskaber både rettet mod BYEN og BOLIGERNE.

BYEN OG KOLLEGIET = 360 graders lanterne der er en berigelse af byens sky-line og et nyt kvartersmæssigt pejlemærke for området.

BYDELEN OG KOLLEGIET = Bymæssig og forbindende hovedindgang, gennemkigs trapperum forbinder gadeliv og gårdliv, hele Kollegiets begrønnede og befolkede kanter, tagterrasserne og gallerier, Passage og Perron, karréens tilbagetrækninger.

HELE KOLLEGIET OG KARRÉENS FÆLLESSKAB = Gårdrummet, Taghaverne, CykelP-Party, de programsatte fællesrum tilbyder rum for de større urbane fællesskaber.

DE ENKELTE KOLLEGIEHUSE = Tagterrasserne, etagens (bonus for AAB) fællesområder, det rumlige trapperum – link til nabo huset via de udendørs gallerier, bringer muligheder for sociale fællesskaber og kontakter på mellemskalaerne, både inden for det enkelte kollegiehus og enheden, og på tværs mellem de to boligforeninger.

BO-GRUPPER = Klyngevis organiseres i bo-grupper. De er i forskellige størrelser fra 6 til 15 boliger, alle med deres eget fælles ophold på etagen, og flere med direkte adgang til forskellige udendørs opholdstilbud.

GENBOERNE = Det nære naboskab udgøres af minitorve, hvor 4 beboere har mulighed for et lokalt fællesskab, af 2 naboer og 2 genboer.

NABOEN = Det nærmeste naboskab udgøres af den parvise tilbagetrækning af den private indgang, så beboerne to og to får mulighed for det tætteste nabofællesskab.

MIN FORHAVE = Den enkelte private indgangs tilbagetrækning giver en forhavelignende, overgangszone mod gangarealerne.

MIN BOLIG = Den enkelte bolig er tydeligt zoneret. Boligen indeholder ankomst/entré/fordeling der giver adgang til køkken og bad, en tydelig køkkenzone, en nem møblerbar opholdszone, et regulært og bolignært depot/magasin og alle boliger i stueplan har desuden en hævet opholds niche ved vinduespartiet.