Fællesadministration BBBO - Nyt kontorbyggeri

Bygherre:
Brabrand Boligforening

Adresse:
Edwin Rahrsvej, 8220 Brabrand

Projekt:
Ny administrationsbygning til alment boligselskab

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i TE; Konkurrenceforslag

Areal:
2.800 m²

Byggesum:
36 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
JFP, Midtconsult

År:
2016 (2. plads i totalentreprisekonkurrence)

Ny administrationsbygning til Brabrand Boligforening – totalentreprisekonkurrence
Området omkring Gellerup og Toveshøj er i rivende udvikling og har vital betydning for bydelen lokalt og for Aarhus som helhed. Brabrand Boligforening er selvsagt en af de absolutte frontløbere i den udvikling, og med den særlige placering af den nye fællesadministration forstærkes dette markant.

Transformationen af området tiltrækker allerede nu nye beboere, arbejdspladser, brugere og investorer, og vil i løbet af den kommende årrække fortsat udvikle sig i retning mod en til stadighed mere mangfoldig bydel med forskelligartede boliger, rekreative udearealer, nye åbne pladser, fortættede by-strukturer og en varieret arkitektur.

Grundlaget for denne udvikling er ønsket om en bydel med flere blandede funktioner, der skaber nye sociale forbindelser og trygge områder, hvor mennesker bor, arbejder, færdes og ser hinanden.

Vi tror på at BBBO’s nye hus skal bidrage aktivt til netop dette ønske, og huset er derfor disponeret så det på samme tid blander sig, inviterer og skaber sammenhæng – og derudover skiller sig ud i et varieret arkitektonisk udtryk, med en kompakt og sammenhængende planløsning. Huset er frem for alt et imødekommende sted, hvad enten du er medarbejder, beboer eller borger på besøg. Der er plads til fordybelse, fornyelse og eksperimenter – der er plads til at samle sig i store eller små grupper, holde møder i åbne rum eller afskærmede lokaler – med andre ord et aktivt og levende hus, der afspejler Brabrand Boligforenings kerneopgaver.

Disponering af bygningen
Ekspeditionen af boligforeningens beboere foregår i åbne miljøer i stueplan, hvor fornemmelsen af at byen fortsætter ind gennem huset forstærkes af den store synlighed fra Karen Blixens Boulevard og Edwin Rahrs vej.

Som medarbejder vil man i det daglige opleve et varieret arbejdsmiljø med stor sammenhæng op gennem etagerne, og slår man som besøgende blot et sving ind fra gaden, kan BBBO som en visionær og udviklende boligforening fremvise nye tendenser, materialeprøver, køkkenopstillinger, modelstudier af nye fleksible boligtyper eller andet i boliglaboratoriet, der markerer sig i et af bygningens meget synlige hjørner. Boliglab. er indeholdt i tilbudsprojektet.

Bygningen er i 4 etager inkl. kælder med fuldt integreret servicegarage. Det samlede areal udgør 2.825 m² inkl. boliglab og åbent mødetorv. Dertil to syd-vestvendte tagterrasser på i alt 90 m².