Lille Lyreskov - Ny daginstitution i Bov

Bygherre
Aabenraa Kommune

Type
Ny integreret daginstitution til 150 børn, heraf nogle med særlige behov

Ydelse
Konkurrenceforslag til totalrådgivningskonkurrence

Areal
1400 m2

Samlede omkostninger

Tilknyttede rådgivere
INGENIØR’NE, ARKKON Arkitekter

År
2019

En lillebror til Lyreskovskolen
Den nye daginstitution, Lille Lyreskov, skal ligge på grunden ved siden af Lyreskovskolen – skærmet og beskyttet af omkransende træer, men med let adgang til skoleområdets faciliteter samt til det store, rekreative areal med cykelbane, shelters, bålplads, regnvandssøer og boldbaner. Her kan der opstå et unikt samspil mellem skole og daginstitution til gavn for både børn, forældre, pædagoger og lærere.

Lille Lyreskov skal danne en tryg ramme for den del af barnets hverdag, der foregår udenfor hjemmet. Huset skal rumme 30 vuggestuebørn, 120 børnehavebørn, hvoraf nogle har særlige behov, samt omkring 30 ansatte. Både børn og voksne skal have overskuelige og funktionelle rammer, der både giver mulighed for det vilde og det stille. Hver gruppe har en base, hvorfra de kan udforske omgivelserne gradvist, alt efter nysgerrighed, evner og behov.

Den lille enhed i den store sammenhæng
Daginstitutionen udformes med tre vinger, hvoraf den ene vinge rummer vuggestuen, den anden børnehaven og den tredje specialgruppe og personalerum m.m. I midten er hovedindgangen og fællesrummene placeret. Bygningen er disponeret kompakt, med kortest mulige interne afstande og brede gange med dagslys fra flere sider. Gangene opdeles af rummøbler og åbner sig op i fællesrum, fingarderober og små nicher til leg. Det er prioriteret at de mindste børn, vuggestuebørnene, de små børnehavebørn og børnegruppen med specielle behov, har kortest afstand til fælles- og aktivitetsrum.

Vuggestuen er en enhed for sig selv, der kan lukkes af fra resten af huset, og hvortil man har mulighed for at ankomme separat. På samme måde kan man ankomme direkte til enheden med de 6 børnehavegrupper og enheden med specialgruppe. Alle enheder har forbindelse til det store børnehavefællesrum midt i huset. Dette rum er husets hjerte og har forbindelse til både male/krearum, uopvarmet legerum og motorik/musikrum. I tilknytning hertil er en træterrasse med adgang til sansehave, som er fælles for vuggestue og børnehave.

Hertil er der en separat legeplads til vuggestuen og legepladsen samt et uderum kun til personalet. Legepladserne er indrettet, så deri umiddelbar tilknytning til alle grupperummene er en nærlegeplads målrettet alderstrinnet, mens der er mere vilde zoner længere fra huset. Både vuggestue, børnehave, specialgruppe og personale har egen indgang og overdækkede udearealer lige ved døren.

Som barn i institutionen vil man opleve at være en del af fællesskaber på flere niveauer: I gruppen, to grupper sammen, i børnehaven eller vuggestuen samt i hele institutionen. Det vil i Lille Lyreskov således altid være muligt for barnet trygt at søge det lidt større fællesskab, ude som inde, uanset hvilket udviklingstrin barnet er på.

Materialer, der tilpasser sig omgivelserne
Det har været særligt vigtigt at vælge materialer til byggeriet i høj kvalitet, som patinerer smukt – Institutionen skal også være indbydende i fremtiden. Farvevalget er lyse teglsten med en høj grad af tekstur, der udgør det primære facademateriale. Træpartier mellem vinduer udføres i varmebehandlet træ, der gråner over tid uden at kræve behandling. Udhænget udføres som stålkonstruktioner med transparent tag og lameller i træ, som solen danner skyggespil herigennem.

Udtrykket tilpasser sig de omgivende gule marker og grønne græsplæner og bygger videre på en velkendt, lokal byggeskik med fokus på drift og vedligehold. Med det overordnede materialevalg søges ligeledes et højt bæredygtigt niveau, hvor der så vidt muligt vælges produkter med en bæredygtig profil og slidstærke overflader.