Grøndalsvej - Bæredygtigt kontorbyggeri

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Grøndalsvej, 8260 Viby J

Projekt:
Nybygning, kontor og administration / Lavenergiklasse 1 (forberedt til 0-energi, CO2-neutralitet)

Ydelse:
Arkitektrådgivning i totalentreprisekonkurrence; Konkurrenceprojekt (tildelt 2. plads)

Areal:
6.000 m²

Byggesum:
105 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
A. Enggaard, ALECTIA, GPP, Thing & Weinø

År:
2009

Grøndalsvej – en bæredygtig kommunal arbejdsplads
Grøndalsvej-projektet er fremtidens arbejdsplads og bygger på en omfattende og klar integreret bæredygtig strategi, der med udvidet fokus på dagslysforhold, materialer, naturlig ventilation, akustik, drift og vedligehold, bl.a. sikrer mulighed for fremtidig CO2-neutralitet.

Projektet indeholder arbejdspladser til 230 engagerede medarbejdere fordelt på 2 etager i 3 overordnede fløje. Huset danner rammen for flere forskellige afdelinger i Aarhus Kommune; Socialcenter, Ydelsescenter, Jobcenter og en afdeling for Natur & Miljø – og kommer dermed i daglig berøring med en stor gruppe borgere. I huset findes også en række fællesfaciliteter som møderum, konferencerum, publikumsrum, kantine og defineret plads til fordybelse såvel inde som ude.

Projektet er i det kuperede landskab disponeret som stænger omkring et åbent fælles publikumsrum. Herfra er der direkte adgang til de enkelte afdelinger, gårdhaver og mødecenter, og skaber derved stor grad af åbenhed og fællesskab i det samlede bygningskompleks.

Projektet udføres med særlig fokus på fleksibilitet, således kontormiljøer let kan omdannes fra store til små, fra møderum til køkken, fra depot til stillerum – eller omvendt – uden at komme i konflikt med teknik og installationer.

Bæredygtige tiltag
Huset ventileres via et hybrid ventilationssystem båret af naturlige drivkræfter, og super-lavemmiterende materialer sætter nye standarder for luftskiftebehovet.
Solfangere sørger for varmt brugsvand, og få solceller tager sig af el-behov til brug for bl.a. mekanisk solafskærmning, udebelysning, og lade-stationer til el-biler.
Huset udføres i materialer med dokumentet bæredygtig profil, og fokus på stor genanvendelighedsgrad, nedbrydning og bortskaffelse.