Gothersgade - Familieboliger i centrum af viborg

BYGHERRE:
Boligselskabet Viborg

ADRESSE:
Gothersgade, 8800 Viborg

TYPE:
Nybyggeri af 14 samt ombygning af erhverv til 5 – i alt 19 almene boliger

YDELSE:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, projekt- og projekteringsledelse, budget- styring, udbud i hovedentrepriser samt fagtilsyn

AREAL:
1729 m², 19 almene familieboliger fra 70 m² til 115 m²

ENTREPRISESUM:
22,3 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Viborg Ingeniørne

ÅR:
2020-2021

Nye familieboliger i midten af Viborg
Gothersgade er et godt eksempel på et nyt infill byggeri med moderne, almene familieboliger i 3 etager med tilhørende fælles udearealer, midt i Viborg, tegnet og projekteret af Pluskontoret Arkitekter. Det er samtidig et godt eksempel på en tranformation af eksisterende erhvervsbyggeri på synlig hjørnegrund, hvor bæredygtighed i at ombygge fremfor at nedrive har muliggjort 5 nye, attraktive boliger i 2 plan.

Med projektet tilføres det centrale Viborg 19 nye, moderne familieboliger i 2-3 etagers bygninger med fælles gårdfaciliteter. Samtlige boliger er gennemlyste. 5 af dem har desuden direkte adgang til egen terrasse.

Boligerne udføres med en bæredygtig profil i form af delvis genanvendelse af eksisterende bygningsmasse.

Fremtidssikrede boliger.
Der findes 9 forskellige boligtyper, der vil tilgodese en blandet beboersammensætning. Den enkelte bolig er disponeret med en rummelig entré. Køkkenet er placeret i umiddelbar forlængelse heraf og åbner sig op mod opholdsstuen, så det opleves som en sammenhængende rumlighed. Desuden rummer boligen 1-3 værelser samt badeværelse med plads til egen vaskesøjle. De 14 boliger i i den nye bebyggelse er alle elevatorbetjent og tilgængelige, således at beboere fra 2-plans bolig på sigt kan flytte til en mindre bolig, og samtidig bevare naboskabet.

Infill-bebyggelsen erstatter nedslidt erhvervsejendom og fuldender karréen mod Gothersgade og Skottenborg og danner et gårdrum, til fælles ophold og samvær og private parkeringspladser. Bygningens materialer er valgt under hensyntagen til den omgivende bybebyggelse – primært røde mursten – og med ståltag i den øverste manzardtage for at tilpasse skalaen i gaderummet.