Boliger ved Skæring Bæk, AAB Aarhus - Bæredygtig boligbebyggelse

Bygherre:
AAB Aarhus

Adresse:
Hjortshøjvej/Grenåvej, 8250 Egå

Projekt:
Ny bæredygtig almen boligbebyggelse / Krav om DGNB Guld-certificering

Ydelse:
Konkurrenceforslag

Areal:
7.500 m², 88 boliger (etape 1)

Byggesum:
91 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
LOOP architects, Arkplan, Tri-Consult

År:
2016-2017 (flerfaset totalrådgivningskonkurrence)

Ny bæredygtig boligbebyggelse ved Skæring Bæk
Med udgangspunkt i AAB s 3 kerneværdier: Ærlighed, Fællesskab og Bevægelse, går vores vision for Skæring Bæk hånd i hånd med de tre hovedelementer i en bæredygtig helhedsløsning for et nye område. Vægtningen af de miljømæssige, sociale og økonomisk sundeste løsninger er høj, og bruges som afsæt for at opnå DGNB Guld for projektet og sikre, at vi generelt implementerer sunde og robuste løsninger.

Ved at bringe stedet i spil, med naturen i front, og fortolke lokalplansudlægget med byggefelter og vejudlæg på fornuftig og mere oplevelsesrig vis, skabes visionen om at bo moderne på landet med natur i både for- og baghave.

LIVABILITY betragtes som summen af de faktorer, der definerer et fællesskab – og et samfunds livskvalitet – herunder de indbyggede og naturlige miljøer, økonomisk velstand, social engagement, egenkapital, pædagogisk mulighed, og kulturelle forlystelser og fysiske udfoldelsesmuligheder. Vi tolker det moderne ord livability som noget der matcher et holistisk tænkt og designet implementérbar byområde. Her indgår bæredygtige løsninger som en meget naturlig del af både planlægning og håndtering af projektgrunden og området. Liveability – som er bebyggelsens betydning for den oplevede livskvalitet – er et nyere fokusområde, som vi tager 100% seriøst og bearbejder og integrerer idémæssigt i det nye område. Sammen med bæredygtighed og skal det ses som den overordnede ramme for projektets vision.

Bebyggelseskoncept
Etape 1 er inddelt i 3 bebyggelser: Gårdhusene, Bækhusene og Markhusene.

Gårdhusene er sammensat af flere forskellige boligtyper og er dermed med til at skabe en differentieret sammensætning af beboere i små fællesskaber. Gårdhusene er vendt 90 grader i forhold til vejen, så gårdhusene bindes sammen af en ”gårdsplads”. Alle ankommer netop først til dette centrale uderum – det er her fællesskabet mellem beboerne opstår.

Bækhusene følger rytmen langs åen. Alle bækhuse har ankomst fra gadesiden. Husene forskyder sig og er alle placeret i mindre grupper.

Markhusene er alle i to etager, med gavl ud mod vejen og gavl ud mod mark. Vejforløbet ved denne boligtype er unik med eksisterende træer placeret i det grønne vejforløb, vejen er et roligt område,