Børneuniverset Troldemarken - Udvidelse i Sommersted

Bygherre:
Haderslev Kommune

Adresse:
Marie Skaus Vej 5, Sommersted

Projekt:
Om- og tilbygning af daginstitution / Energiklasse 2010/15 (hhv. om- og tilbygning)

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i TE; Konkurrenceprojekt, projektering, fagtilsyn

Areal:
545 m² tilbygning + 268 m² ombygning

Byggesum:
10 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Murermestrene Thomas Hans, c.g.teknik

År:
2012-2013 (ibrugtaget)

Børneuniverset Troldemarken
I Sommersted er bygget om og bygget nyt med særlig tanke for miljøet, så det daglige energiforbrug og institutionens bæredygtige strategi gøres synlig for institutionens små brugere og i det pædagogiske arbejde. Såvel ombygning som tilbygning opfylder udbudsmaterialets ambitiøse krav om henholdsvis 2010 og 2015 lavenergi-status, og den nye samlede institutionen er endvidere forberedt til i fremtiden at kunne producere sin egen energi, og i perioder måske en dag levere elektricitet tilbage til det lokale elværk.

Projektet er underlagt en stram økonomisk ramme og samtidig høje ønsker til indhold og funktion. Det har i projektet derfor været væsentligt netop at vægte disse to parametre højest.

Arkitektur og bæredygtighed
Formmæssigt udføres tilbygningen i respekt for Sommersteds øvrige lave bebyggelse og i samspil med den eksisterende bygning, så en langtidsholdbar løsning sikres. Et asymetrisk saddeltag skaber et nyt og karakteristisk retningsbestemt bygningsudtryk. Der er arbejdet med en samlet plandisponering med små knæk og med et stort antal åbne fællesområder, således den daglige bevægelse gennem bygningen byder på en række varierede udkig og gennemkig til samtlige verdenshjørner.

Det samlede projekt hviler på en klar bæredygtig strategi, der indeholder følgende hovedpunkter:
– Maksimal udnyttelse af passivsolenergi og optimale dagslysforhold i grupperum og fællesfaciliter.
– Stringent føringssystem og behovsstyret ventilationsanlæg med min 80 % varmegenvinding.
– Suverænt indeklima – også i den eksisterende bygning.
– Valg af byggeteknik og materialer i forhold til bæredygtige principper, drift og vedligehold, langtidsholdbarhed og fleksibilitet.
– Orientering på grunden og en tagflade forberedt til optimalt brug af solcelle/fanger-teknologi.