Bispehaven, Østjysk Bolig - Tryghedsrenovering og helhedsplan

Bygherre:
Østjysk Bolig, Afd. 6

Adresse:
Hasle Centervej, Bispehavevej, 8210 Aarhus V

Projekt:
Tryghedsrenovering og helhedsplan for alment boligområde

Ydelse:
Arkitektrådgivning i TE; Konkurrenceforslag

Areal:
881 boliger

Byggesum:
150 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Dan Jord, SCHØNHERR, MOE, ÅF Lighting, JCN Bolig, PLATFORM 31

År:
2016 (3-faset totalentreprisekonkurrence)

Øget tryghed i Bispehaven
Konkurrencen, der blev udskrevet af Østjysk Bolig, havde til formål gennem bearbejdning af udearealer og ankomstsituationer at øge trygheden i den almene boligbebyggelse Bispehaven.

Projektet er første skridt i en langsigtet transformation af Bispehaven, der skal omdanne det udsatte boligområde til et attraktivt bykvarter. Boligerne er tidligere blevet renoveret uden at udearealerne er berørt. Gennem helhedsorienterede og langsigtede indgreb fjernes grundlæggende bystrukturelle udfordringer og med nye løsninger af høj kvalitet, søges at kickstarte en ny og positiv udvikling af Bispehaven.

Projektet skal bl.a.:
– give inspiration til en ny helhedsplan for hele bykvarteret og danne ramme om en langsigtet udvikling
– vise hvordan byrum og udearealer i Bispehaven kan omdannes
– vise hvordan ind- og opgangssituationer kan gentænkes og inspirere til omdannelsen af stue- og kælderetager
– skabe socialt bæredygtige og holdbare løsninger, der kan bæres videre af beboerne og brugerne

Nyt fælleshus – synlig identitet
Succesfulde forandringer forudsætter ejerskab. Og ejerskab kræver synlighed.
Vores forslag til det nye kvartershus, ”KOMpas8210”, er et letforståeligt symbol på fortællingen om den ambitiøse omdannelse af Bispehaven fra boligområde til bykvarter. Den umiddelbare synlige markør, som alle kan få øje på. Med opførelsen af KOMpas8210 på Kvarterspladsen viser vi således alle, at her er forandringerne allerede i gang.

Huset er topsynligt med åbne karakteristiske gavlmotiver. Det er inkluderende med store glaspartier i gadeplan og i de lette gavle. Forbindende de forskellige niveauer skyder det sig ind i den vestlige skråning af Rymarken. Placeringen er både på kanten af og midt i boligområdet, med en inviterende gestus til ikke blot Bispehaven, men også de omkringliggende kvarterer.

Forslaget imødekommer Østjysk Boligs vision om, at kvartershuset skal være et samlingssted for hele bydelen og danne ramme om positive sociale relationer mellem mennesker i et trygt og inkluderende miljø.

Forbedrede adgangsforhold – synlige mennesker og overskuelighed
Liv skaber tryghed. Overskuelighed skaber tryghed.

Når vi kan se flere af hinanden uafhængige mennesker eller grupper af mennesker samt overskue arealerne omkring os, oplever vi det tryghedsfremmende. Det kræver stor omhyggelighed at få tilrettelagt færdsel, så man ser hverandre samt udøver den ønskede adfærd.

Vi er af den overbevisning, at den maksimale effekt af tryghedsrenoveringen opnås i krydsfeltet mellem såkaldt ”social forebyggelse” og ”situationel forebyggelse”. Altså mellem håndtering af de dybere bagvedliggende motivationer for den uønskede adfærd og eliminering af konkrete steder, der inspirerer til kriminalitet og avler utryghed.

Derfor vægter vi proces og inddragelse på lige fod med projektets mange designmæssige tiltag. Foruden et bud på de fysiske forandringer indeholder konkurrenceprojektet også et forslag til inddragelse af Bispehavens beboere i projektets realisering .

Omdannelsen af stueetager og indgange sker ud fra et ønske om at skabe størst muligt liveability i beboernes nærmiljø. Vi ønsker at etablere stueetager og indgange, der er indbydende og trygge, og som arkitektonisk og strukturelt medvirker til at menneskeliggøre bebyggelsen. I forslaget har vi arbejdet med syv designparametre:

1) Overskuelige veje og boligklynger: Forslaget omdanner stier og færdselsveje frem til opgangene til overskuelige gårdrum / klyngefællesskaber.

2) Adgangsmuligheder: Antallet af indgange til den enkelte opgang reduceres og samles på én etage med niveaufri adgang fra alle sider.

3) Forskellige indgangssituationer: Forslaget skaber forskelligartede smukke, robuste og oversigtlige adgangssituationer.

4) Øjeblikkelig menneskelighed: Forslaget menneskeliggør øjeblikkeligt ved at løfte et blødt bølget terræn helt frem til de adgangsgivende niveauer.

5) Nedskalering af bygninger: Forslaget nedskalerer vha. terrænregulering og detaljering, så der ikke opstår ubrugte blinde facader på færdselsniveau.

6) Kærlighed til hverdagslivet: Forslaget integrerer cykelhotel, pausebænke og haveskure mv. som et tryghedsskabende aktiv.

7) Zonering: Forslaget zonedeler nærområderne og tilbyder rum for interessebaserede opgangs-, nabo- og foreningsfællesskaber.