BarritUNIVERS - Nyt bevægelses- og motorikunivers

BYGHERRE:
Barrit Kultur- og Idrætscenter, BKI

TYPE:
Ombygning af gymnastiksal og skolegård til motorik-univers

YDELSE:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning; Procesrådgiving, programmering, dispositionsforslag, projektforslag og myndighedsprojekt til LOA-ansøgning, projektering, udbud og byggeledelse.

AREAL:
400 m² ombygning + 1000 m² ny skolegård

BYGGESUM:
9 mio. kr. incl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Lars Lindgaard rådg. ing.

ÅR:
2013-2017 (indledende proces og skitsering 2013 + viderebearbejdning og LOA-ansøgning 2015. Ibrugtaget juni 2017).

BarritUNIVERS – Borgernes handlingsplan
Pluskontoret Arkitekter udarbejdede i 2009 helhedsplanen Borgernes Handlingsplan for landsbyen Barrit.

Handlingsplanens forslag til fysiske ændringer fokuserede på området omkring Barrit Skole, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Kultur- og Idrætscenter. Helhedsplanen blev viderebearbejdet til et konkret projekt kaldet BarritUNIVERS, et nyskabende bevægelsesmiljø udviklet i samarbejde med Barrit Kultur- og Idrætscenter og Barrit Skole.

I den videre proces i perioden 2013-2015 ydede Pluskontoret arkitektbistand med henblik på at søge ekstern økonomisk støtte til projektet og videreudvikle projektgrundlaget frem mod en realisering. I den forbindelse blev Lokale- og Anlægsfonden involveret i udviklingen af projektet.

Barrit Kultur- og Idrætscenter
Projektet blev indviet juni 2017, og med BarritUNIVERS har Barrit Kultur- og Idrætscenter (BKI) skabt nogle nye og spændende rammer for lokalsamfundet i og omkring Barrit.

Centrum i projektet er en nyindretning af skolegården samt en omdannelse af den gamle gymnastiksal til et bevægelses- og motorikunivers – målrettet den uetablerede, individuelle og spontane idræt og leg. Dette opnås ved at tilbyde en forskellighed af rum og områder, hvor nogle er stærkt programmerede, målrettede eller inspirerende og andre med stor fleksibilitet til en mangfoldighed af sport, idræt, leg og hygge.

Via åbning af en 6 meter bred glasfoldedør kan inde og ude smelte sammen til ét samlet hele.

Her kan der løbes, cykles, springes, kravles osv. De mange forskellige motorikredskaber og bevægelsesmuligheder kan benyttes på mange måder, hvilket appellerer til børns fantasi og kreativitet.

Bæredygtig genanvendelse
Bæredygtighed er tænkt ind i projektet på mange områder. Udearealerne rummer et LAR-element – Alt regnvand ledes ned i et nedsivningsbed. Motorikhallen har med nye vinduer, ny isolering af loft samt et nyt ventilationsanlæg fået reduceret sit energiforbrug væsentligt.

Det væsentligste element i den bæredygtige tænkning ligger dog i den nyskabende genanvendelse af den eksisterende bygningsmasse, der sikrer yderligere mange års brug af en ældre bygning.

Målgruppen for projektet er unge, ældre, sportsudøvere, skoleelever og børnehavebørn samt sommerhusgæster/ turister i området.