1. maj 2017

S.P.O.R. – Pluskontoret Arkitekters tilgang til proces

Positiv proces
Alle Pluskontoret Arkitekters projekter har brugeren i centrum. Vi inddrager brugere, beboere, borgere og øvrige aktører i hele projektforløbet i en positiv proces, hvor vi lytter og lærer – og levendegør en fælles vision i et brugervenligt byggeri.

Pluskontoret Arkitekter har flere uddannede proceskonsulenter, og tegnestuens værktøjskasse bugner af klassiske og nye procesredskaber som f.eks. billedstorm, workshops, mock ups og modeller, samtalekort, rollespil og de grundlæggende værktøjer til styring af tid, økonomi og kvalitet.

Pluskontoret Arkitekters overordnede tilgang til bruger- og aktørinddragende proces kalder vi S.P.O.R. 

S.P.O.R.
SAMARBEJDE / Proces handler om relationer mellem mennesker. Om visioner og udvikling af muligheder. Pluskontoret har en anerkendende tilgang til brugerinvolvering og betragter hvert menneske som en ressource til viden og inspiration. I processen deler vi tanker og erfaringer i et udviklende og ligeværdigt forløb, hvor vi inspirerer og kvalificerer hinanden til at berige projektet.

POSITIV PROCES / Tillid og tryghed er forudsætningen for en god brugerproces. Gennem klar kommunikation sætter vi rammerne og definerer rollerne. En tydelig forventningsafstemning skaber fælles fodslag – og er første skridt mod et frugtbart resultat.

ONE SIZE DOESN’T FIT ALL / Ingen projekter er ens. Vi skræddersyr processen og benytter de redskaber, der egner sig bedst. En veltilrettelagt og vedkommende aktørinvolvering skaber engagement og ejerskab til projektet – og danner grundlag for at udvikle et byggeri med mennesket i centrum.

RUTE / Vi er nysgerrige og undersøgende i vores tilgang. Vi afdækker ukendte områder som opdagelsesrejsende, der udforsker nyt land. Rammerne og retningen for processen kender vi, men ruten bliver til undervejs – og rejsen sætter spor i det byggede projekt.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om Pluskontoret Arkitekters arbejde med procesforløb, er du velkommen til at kontakte partner Suna Cenholt, mail: sc@pluskontoret.dk, tlf: 53 74 40 02

Se film om brugerproces og workshop i forbindelse med helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj.

Se eksempler på projekter med procesforløb.