27. november 2017

Pluskontoret skal forestå om- og tilbygning af Marselisborghallen

Pluskontoret Arkitekter har vundet opgaven med at forny Marselisborghallen for Aarhus Kommune, Sport og Fritid. Projektet udføres i totalrådgivning med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen som underrådgiver.

Om- og tilbygningen består bl.a. i nedrivning af den gamle sidebygning og opførelse af ny og større sidebygning – på baggrund af skitseforslag støttet af Salling Fondene.

Den eksisterende atletikhal, der vil være i brug under renoveringen, får ny gulvbelægning, og de forskellige faciliteters placering justeres – bl.a. flyttes sandkassen til længdespring, isætningskassen til stangspring og kasteringen.

Af øvrige tiltag kan nævnes, at facaden gøres mere aktiv og åben, så man kan se funktioner i bygningen. Inde i hallen laves bedre sammenhæng mellem kredsløb og hallens aktiviteter, og der skabes sociale zoner til ophold og pauser, der appellerer til børn og unge.

I fornyelsen af Marselisborghallen er der fokus på at understøtte muligheden for at tiltrække nye brugergrupper, bl.a. skolebørn, ældre borgere samt den mere uorganiserede idræt. Bygherre ønsker desuden input til, hvordan bygningen i fremtiden kan kobles på det nærtliggende skovområde/aktivitetsområde.

Vi glæder os til at tage fat på denne spændende opgave med at give Marselisborghallen nye, tidssvarende rammer for idrætsudøvere på højt plan og for motion og socialt samvær blandt nye brugergrupper.

Foto: A-Sport (BarritUNIVERS)