6. februar 2023

Pluskontoret Arkitekter tegner det hidtil største udviklingsprojekt i Skanderborg Midtby

KIRKEGÅRDS BAGHAVE

Skanderborg Kommune har givet grønt lys til at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for projektet.

Hos Pluskontoret glæder vi os til at komme i gang med arbejdet for det kommende kvarter, som efter planen kommer til at indeholde godt 16.000 m² blandet bolig- og erhvervsbyggeri.

Du kan læse mere om projektet på Skanderborg Kommunes hjemmeside: https://www.skanderborg.dk/nyheder/groent-lys-til-stort-projekt-i-skanderborg-midtby