29. oktober 2019

Pluskontoret Arkitekter er valgt som totalrådgiver til ny daginstitution i Aarhus

Befolkningstallet i Aarhus Kommune vokser markant og flere flytter til byen, hvor mange byomdannelsesprojekter bidrager til væksten. Børnetallet stiger også støt i Aarhus og herved også behovet for at have gode daginstitutionstilbud med plads til alle børn. Fleksible daginstitutioner, som giver optimale betingelser for børnenes udvikling, leg og læring og som kan tilpasses tidens behov. Vi er derfor utrolig stolte og glade over at Aarhus Kommune har valgt Pluskontoret Arkitekter som totalrådgivere, med Oluf Jørgensen A/S som ingeniørrådgiver, til opgaven om ny daginstitution i Tilst, nord-vest for Aarhus.

Opgaven vedrører etablering af en helt ny daginstitution til ca. 100 børn fra 0-6 år. Den nye daginstitution skal placeres i nær tilknytning til Tilst Skole, hvilket giver gode muligheder for at skabe et sammenhængende børnemiljø for børn i alderen 0-18 år, med særlig vægtning på sammenhæng mellem dagtilbud og indskoling. Nærheden og den direkte tilknytning til skolen, kan medvirke til at skabe en tryg og glidende overgang fra børnehave til skole, idet børnene fortsætter på samme matrikel, blot i andre lokaler.

Læring i alle situationer
Daginstitutionen vil, gennem en inddragelsesproces, blive udviklet i samarbejdet med repræsentanter fra både Tilst Skole og dagtilbuddet. Projektet vil tage udgangspunkt i den nye pædagogiske læreplan for dagtilbud, som tråde i kraft i 2018. Nogle af de centrale elementer i den nye læreplan er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer – også f.eks. bleskiftet, frokosten, legen og gåturen. Børnesynet er ændret, så evt. udfordringer anses ikke længere som værende barnets problem, men noget der skal løses ved tilpasning af konteksten/rammerne/pædagogikken til barnets behov. Ligeledes er der nu fokus på, at barnet udvikler sig gennem mange forskellige typer af fællesskaber, hvorfor de fysiske rammer skal støtte op om dette.

Vi glæder os meget til at fortsætte vores gode samarbejde med Aarhus Kommune, som vi ofte har rådgivet når der skal skabes nye og inspirerende rammer til leg og læring for børn og unge i Aarhus. Den nye daginstitution i Tilst forventes at stå færdig ultimo 2021.